Analiza i specyfika nowosądeckiego rynku pracy w 2012 roku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Leśkow, Jacek
dc.contributor.author Słaby, Sławomir
dc.date.accessioned 2017-01-12T11:41:42Z
dc.date.available 2017-01-12T11:41:42Z
dc.date.issued 2014-06-18 11:51:41
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9478
dc.description.abstract Tematem pracy magisterskiej jest zapoznanie się z warunkami panującymi na lokalnym, małopolskim rynku pracy. Poznamy charakterystykę danego rynku pracy pod względem wieku, wykształcenia, płci, okresu pozostawania bez pracy oraz wiele innych. Dowiemy się jakich warunków pracy możemy się spodziewać, oraz jakich zarobków oczekiwać. W pierwszym rozdziale zawarte są zagadnienia teoretyczne związane z rynkiem pracy takie jak definicja pracy, popyt, oraz podaż pracy, funkcje rynku pracy oraz wiele innych. W rozdziale drugim zawarte są rodzaje bezrobocia, pojęcie bezrobocia, przyczyny i skutki bezrobocia oraz wiele innych. Trzeci rozdział zawiera informacje dotyczące istoty i zakresu polityki zatrudnienia, czyli min. zakres, cele, obszary polityki zatrudnienia, oraz wiele innych. Rozdział czwarty to kwintesencja tematu w którym zawarte są różnego rodzaju wykresy oraz tabele charakteryzujące małopolski rynek pracy wraz z interpretacją oraz sposoby szukania zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. pl
dc.description.abstract The topic of the thesis is to introduce the conditions in the local labor market in Lesser Poland Province. We will learn about the characteristics of the labor market in terms of age, education, gender, duration of unemployment, and many others factors. We'll find out what working conditions and what earnings we can expect. In the first chapter includes theoretical issues related to the labor market, such as the definition of labor demand and labor supply, functions of the labor market and many others. The second chapter includes the types of unemployment, the concept of unemployment, the causes and effects of unemployment and many others. The third chapter contains information about the nature and scope of employment policy, that is, inter alia: the scope, objectives, areas of employment policy, and many others. The fourth chapter is the essence of the topic, which contained all kinds of graphs and charts characterizing the labor market in Lesser Poland Province with interpretation, and ways to seek employment in this region. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject rynek pracy pl
dc.subject bezrobocie pl
dc.subject labor market pl
dc.subject unemployment pl
dc.title Analiza i specyfika nowosądeckiego rynku pracy w 2012 roku pl
dc.title.alternative Analysis & specifics of Nowy Sacz labor market in 2012 pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-11-29T13:30:57Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info