Rekrutacja i selekcja w procesie tworzenia kapitału ludzkiego na przykładzie firmy transportowej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Miś, Alicja
dc.contributor.author Bieniek, Ewa
dc.date.accessioned 2013-10-14T11:14:53Z
dc.date.available 2013-10-14T11:14:53Z
dc.date.issued 2009-09-17 11:46:20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/947
dc.description.abstract Celem pracy jest zaprezentowanie metod i narzędzi jakie wykorzystuje się w praktyce podczas rekrutacji i selekcji kandydatów na wakujące stanowiska pracy. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. W części pierwszej scharakteryzowane są podstawowe pojęcia związane z koncepcją Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W następnym rozdziale przedstawiono główne zagadnienia związane z rekrutacją i selekcją. W rozdziale trzecim omówiony został cel przeprowadzanych badań oraz przedstawiono ogólną charakterystykę firmy, na której głównie opierały się badania. Rozdział czwarty to część empiryczna pracy. Zawiera interpretację opracowanych wyników ekspertyzy przeprowadzonej wśród respondentów pracujących w branży transportowej, mających bezpośrednio kontakt z procesem rekrutacji i selekcji, obejmujące także zbiorcze zestawienie danych oraz interpretację opisową otrzymanych wyników pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject rekrutacja pl
dc.subject selekcja personalna pl
dc.title Rekrutacja i selekcja w procesie tworzenia kapitału ludzkiego na przykładzie firmy transportowej pl
dc.title.alternative Recruitment and selection in the process of human capital formation in the example of a shipping company pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-10-14T07:09:47Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info