Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Batko, Bogdan
dc.contributor.author Radzik, Karol
dc.date.accessioned 2017-01-12T12:27:09Z
dc.date.available 2017-01-12T12:27:09Z
dc.date.issued 2014-05-20 22:12:05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9484
dc.description.abstract Kwestia finansowania istniejącej działalności gospodarczej to jeden z podstawowych warunków jej funkcjonowania i dalszego rozwoju. Znane jest wiele dostępnych źródeł pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorcę, ale jego dostępność i możliwość otrzymania zależy od wielu aspektów. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce charakteryzuje mniejszy poziom kapitału własnego oraz prosta forma organizacji, co powoduje mniejsze możliwości finansowania niż firmy duże. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce najczęściej wykorzystują do finansowania swojej działalności środki własne. Niemniej jednak, kapitał zewnętrzny i jego rola znajdują coraz większe zastosowanie. Obok znanych i często wykorzystywanych form pomocy z kredytów bankowych coraz więcej mówi się o instrumentach rynku kapitałowego, funduszach typu Venture Capital, factoringu, leasingu oraz Forfaitingu. W pracy tej podjęto próbę identyfikacji źródeł finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz tego jakie trendy pojawiały się w tym aspekcie w latach 2009 – 2012. Wspomniano także o stanie wiedzy przedsiębiorców na temat dostępnych źródeł finansowania oraz o problemach pojawiających się w związku z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania. pl
dc.description.abstract Funding is the fundamental issue of activity and prosperity of an existing enterprise. The entrepreneurs have many well-known ways to get capital but availability and opportunity to receive them depend on many conditions. Small and medium-sized companies in Poland have low level of their own owned capital and much more plain organizational structure than the larger companies which results in less possibilities to finance their company. The most popular source of financing for small and medium-sized companies in Poland is the owned capital. However, the importance of the outside sources of financing is growing constantly. The most popular now are bank loans but also many other like: venture capital, factoring, leasing and forfaiting. This paper aims to analyze the sources of financing for small and medium-sized enterprises in the years 2009 – 2012. Moreover, both the level of entrepreneurs knowledge of available founding sources and problems arising due to outside sources of financing were mentioned in my thesis. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject MSP pl
dc.subject zewnętrzne źródła finansowania pl
dc.subject środki własne pl
dc.subject SMEs pl
dc.subject outside sources of financing pl
dc.subject own resources pl
dc.title Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce pl
dc.title.alternative The sources of financing of small and medium-sized enterprises in Poland pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-11-29T13:30:33Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info