Style kierowania i zarządzania na przykładzie kadry kierowniczej firmy SPAR

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Batko, Izabela
dc.date.accessioned 2017-01-22T09:26:27Z
dc.date.available 2017-01-22T09:26:27Z
dc.date.issued 2014-06-23 13:16:41
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9506
dc.description.abstract Tematem pracy są style kierowania i zarządzania przedstawione na podstawie kadry kierowniczej w firmie SPAR. Część teoretyczna skupia się na istotnych kwestiach dotyczących organizacji i zarządzania, a także widocznie różnicuje style zarządzania od stylów kierowania, gdyż są to dwa różne pojęcia i nie należy stosować ich zamiennie. Badanie przeprowadzone zostało na podstawie ankiety wręczonej pracownikom 8 sklepów SPAR. Dla określenia stylu kierowania zastosowano siatkę stylów kierowania R.R. Blake’a i J.S. Mouton, natomiast styl zarządzania zbadano na podstawie funkcyjnych stylów zarządzania. Styl zarządzania i kierowania zmienia się w zależności od sytuacji, można jednak określić jaki styl statystycznie najczęściej stosuje kierownik w swojej pracy. Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że w badanych sklepach większa część kierowników stosuje demokratyczny styl kierowania (jest to 54% wszystkich badanych). Dominującym stylem zarządzania okazał się w większości przypadków styl zintegrowany, który używany w praktyce jest podobny do wybranego stylu kierowania. pl
dc.description.abstract The theme of work are control and management styles presented on the basis of executives SPAR. The theoretical part focuses on important issues relating to the organization and management, and also apparently differentiates the management styles of control styles, as these are two different concepts and should not be used interchangeably. The survey was conducted based on the questionnaire is handed to employees 8 SPAR stores. To determine the control style used grid control styles R.R. Blake and J.S. Mouton, and management style were examined on the basis of functional management styles. Management and control style varies depending on the situation, but you can specify which style manager is most often used statistically in his work. The results of the study show that the majority of the stores surveyed managers is used democratic control style (this is 54% of all respondents. The dominant management style proved to be, in most cases an integrated style, which is used in practice is similar to the chosen style of control. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject styl zarządzania pl
dc.subject siatka stylów kierowania pl
dc.subject funkcyjne style zarządzania pl
dc.subject style of management pl
dc.subject grid control styles pl
dc.subject functional management styles pl
dc.subject style kierowania pl
dc.subject style of control pl
dc.title Style kierowania i zarządzania na przykładzie kadry kierowniczej firmy SPAR pl
dc.title.alternative Styles of control and management on the example executives SPAR pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-11-29T11:51:07Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info