Aplikacje mobilne w polskim systemie bankowym na przykładzie Alior Banku S.A. i PKO Banku Polskiego S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Maciak, Tomasz
dc.date.accessioned 2017-01-24T10:42:55Z
dc.date.available 2017-01-24T10:42:55Z
dc.date.issued 2014-07-11 21:38:44
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9516
dc.description.abstract Bankowość mobilna w Polsce jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się kanałów komunikacji bankowej. Jej znaczenie w działalności bankowej będzie zdecydowanie rosło, o czym przekonujemy się, na co dzień. Mobilne usługi bankowe oferowane są za pomocą aplikacji lub lekkich stron internetowych dopasowanych do urządzeń przenośnych typu smartfon lub tablet. Usługi finansowe oferowane za pomocą aplikacji bankowych mają szansę wpłynąć na kwestię podejmowania decyzji przez użytkowników. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych na terenie powiatu nowosądeckiego można uznać, że mobilność bankowa jest popularna wśród grupy wiekowej do 30 roku życia. Grupa ta nastawiano jest na nowoczesne rozwiązana, dzięki którym nawiązuje się łatwość w realizacji błyskawicznych operacji niezbędnych do przeprowadzenia w danym miejscu i czasie. Istnieje spora rzesza osób, która nie korzysta z aplikacji bankowych argumentując to brakiem odpowiedniego sprzętu i brakiem znajomości aplikacji. Podstawowe wnioski płynące z niniejszego opracowania to ogromne znaczenie bankowości mobilnej, jej ponadczasowy charakter, szeroki zakres usług oraz niska świadomość społeczna w kwestii znajomości tematu. pl
dc.description.abstract Polish mobile banking is the one of the fastest growing banking communication channel. The meaning of mobile banking will be definitely grow. Mobile banking services are offered by applications or light web pages designed for small mobile devices, like smartphones and tablets. Financial services offered by mobile banking applications may impact on user’s decisions. Based on surveys conducted in Nowy Sącz district we can concluded that the mobile banking is popular among the group up to 30 years old. This group is adjusted for modern solutions, which it’s easier to make transactions immediately, no matter where you are, and no matter what time is it. There is a group of people, which don’t use banking applications. They argument it by using oldest cellphones and by lack of knowledge about mobile banking applications. The basic conclusion of this study is the importance of mobile banking, its timeless character, offer lots of financial services and low public awareness on the knowledge of subject. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bankowość mobilna pl
dc.subject bankowość elektroniczna pl
dc.subject aplikacje bankowe pl
dc.subject mobile banking pl
dc.subject electronic banking pl
dc.subject banking applications pl
dc.title Aplikacje mobilne w polskim systemie bankowym na przykładzie Alior Banku S.A. i PKO Banku Polskiego S.A. pl
dc.title.alternative Mobile applications in the Polish banking system on the example of Alior Bank S.A. and PKO Bank Polski S.A. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-01-05T11:55:47Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info