Analiza pracy kolumny rektyfikacyjnej do oczyszczania cykloheksanolu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Królikowski, Lechosław
dc.contributor.author Pietrzak, Marcin
dc.date.accessioned 2017-01-24T12:53:47Z
dc.date.available 2017-01-24T12:53:47Z
dc.date.issued 2014-09-11 20:24:40
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9522
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy inżynierskiej była analiza pracy istniejącej kolumny rektyfikacyjnej znajdującej się w zakładzie chemicznym w Tarnowie Grupa Azoty S.A. zaliczanym do Grupy Azoty. Zawiera tabele z danymi substancji biorących udział w rektyfikacji cykloheksanolu, oraz tabele z danymi do obliczeń. Obliczenia zostały przeprowadzone z danych analitycznych na podstawie kilku próbek pobranych z cieczy surówki, destylatu i cieczy wyczerpanej podczas pracy kolumny. Cały proces przebiega w 10-ciu kolumnach destylacyjnych i rektyfikacyjnych, oraz instalacjach z nimi powiązanych. Na terenie Wydziału Cykloheksanonu prowadzona jest destylacja rektyfikacyjna w kolumnie XI cykloheksanolu doprowadzanego z poprzedzającej ją kolumny VII odpędzającej cykloheksanol od cykloheksanonu. Kolumna przeznaczona jest do pracy w sposób ciągły pod ciśnieniem atmosferycznym. Większa część pracy, to obliczenia. Mała ilość przypisów wiąże się z dużą różnorodnością literatury. Uwzględniono nowe trendy w liczeniu kolumn rektyfikacyjnych na podstawie książek wydanych w pierwszych latach XXI wieku. pl
dc.description.abstract The aim of this study was to analyze the engineering work of the existing rectification column located at the chemical plant in Tarnów Group Azoty SA classified as a Group Azoty. Includes data tables substances involved in the rectification of cyclohexanol, and data tables for calculation. The calculations were carried out with analytical data based on several samples taken from the liquid pig iron, liquid distillate and exhausted during operation of the column. The entire process takes place in the 10 distillation columns and rectification, and installations associated with them. At the Faculty of Cyclohexane distillation is carried out rectification column XI cyclohexanol supplied from a preceding column VII stripping cyclohexanol from cyclohexanone. The column is designed to work continuously under atmospheric pressure. The greater part of the work, this calculation. A small amount of annotation is associated with a variety of literature. Include new trends in counting rectifying columns based on books published in the early years of the twenty-first century. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject destylacja pl
dc.subject rektyfikacja pl
dc.subject cykloheksanon pl
dc.subject cykloheksanol pl
dc.subject równowaga pl
dc.subject bilans pl
dc.subject kolumna pl
dc.subject półka pl
dc.subject sprawność pl
dc.subject refluks pl
dc.subject distillation pl
dc.subject rectification pl
dc.subject cyclohexanol pl
dc.subject balance pl
dc.subject balance sheet pl
dc.subject column pl
dc.subject shelf pl
dc.subject efficiency pl
dc.subject reflux pl
dc.title Analiza pracy kolumny rektyfikacyjnej do oczyszczania cykloheksanolu pl
dc.title.alternative Analysis of the work of rectifying column for the purification of cyclohexanol pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2017-01-05T11:16:03Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info