Strategia rozwoju jednostki samorządowej na przykładzie gminy Iwkowa

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Czarnecki, Piotr
dc.contributor.author Załubski, Roman
dc.date.accessioned 2017-01-25T12:40:12Z
dc.date.available 2017-01-25T12:40:12Z
dc.date.issued 2014-02-17 09:43:24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9540
dc.description.abstract Praca zawiera zagadnienia związane z zarządzaniem strategicznym gminy. Badania do poniższej pracy zostały oparte o analizę strategii zarządzania gminy Iwkowa na lata 2011 – 2020 oraz wszelkich dokumentów z nią związanych. Praca charakteryzuje gminę Iwkowa pod względem terytorialnym, gospodarczym, ekonomicznym, finansowym oraz społecznym. Uwzględniono również wizję i misję gminy jak i główne jej cele strategiczne. Dokonana ocena strategii została oparta o zbiór opinii mieszkańców gminy oraz analizę występujących już problemów, które należy w najbliższym czasie rozwiązać. Opracowany plan strategiczny okazał się być odpowiedzią na oczekiwania społeczności lokalnej, względem efektów rozwojowych gminy Iwkowa. Okazał się on nie tylko być koniecznym do prawidłowego funkcjonowania gminy, lecz również i efektownym pod warunkiem prawidłowego realizowania. pl
dc.description.abstract Thesis includes issues related to strategic management community. Research for the following thesis is based on the analysis of management strategies of Iwkowa’s municipalities for 2011 – 2020 and any related documents. Thesis shows Iwkowa’s municipality in terms of territorial, economic, economic, financial and social. Also the vision and mission of the community is included as well as its main strategic goal. This assessment strategy is based on a set of opinions of local residents and the analysis of already existing problems to be solved in the nearest future. Developed strategic became an answer to the expectations of the local community, to the theeffectsof development of Iwkowa community. It turned out to be not only necessary for the proper functioning of the municipality, but also effective on the condition of proper conduct. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject planowanie strategiczne pl
dc.subject rozwój gminy pl
dc.subject analiza SWOT pl
dc.subject infrastruktura gminy pl
dc.subject strategicplanning pl
dc.subject municipality unit development pl
dc.subject municipality unitinfrastructure pl
dc.subject zarządzanie strategiczne pl
dc.subject strategic management pl
dc.subject SWOT analysis pl
dc.title Strategia rozwoju jednostki samorządowej na przykładzie gminy Iwkowa pl
dc.title.alternative Municipality unit development strategy on the example of Gmina Iwkowa pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-01-05T11:55:40Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info