Analiza strategiczna na przykładzie firmy „Olszański”

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Łyszczarz, Halina
dc.contributor.author Gołąb, Artur
dc.date.accessioned 2017-01-25T12:51:29Z
dc.date.available 2017-01-25T12:51:29Z
dc.date.issued 2014-09-30 12:18:12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9544
dc.description.abstract Celem pracy jest dokonanie oceny sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa „Olszański". Wszystkie informacje i dane dotyczące firmy transportowej „Olszański” zostały zaczerpnięte z literatury fachowej, a także z informacji udostępnionych przez prezesa firmy „Transport Międzynarodowy Spedycja Olszański Kazimierz Olszański Mariusz Olszański Mirosław”. Praca zawiera w sobie wstęp, cztery rozdziały i zakończenie. Rozdział pierwszy opisuje koncepcję analizy strategicznej, jej istotę i cele, a także obrazuje jej modele i zakres. Rozdział drugi zawiera charakterystykę metod używanych w analizie strategicznej. W sposób szczegółowy poddano analizie firmę „Olszański” jako przedmiot badań empirycznych poprzez metody analizy otoczenia dalszego, bliższego oraz metody zintegrowane. W rozdziale trzecim przedstawiono firmę „Transport Międzynarodowy Spedycja Olszański Kazimierz Olszański Mariusz Olszański Mirosław”. Natomiast rozdział czwarty zawiera w sobie identyfikację otoczenia i ocenę sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa „Olszański”. pl
dc.description.abstract The aim of this work is analyze strategic analysis, characterization its course and its evaluation in “Olszański” company. All information and data were taken from the literature, and it was also used information provided by the President's "Transport International Freight Forwarding Olszański Kazimierz Olszański Mirosław Olszański Mariusz. This work includes the introduction, four chapters and conclusion. The first chapter contains a concept of strategic analysis, its essence, objectives, and also illustrated its models, scope and classified methods of strategic analysis. The second chapter contains the characteristics of the methods and instruments used in strategic analysis. “Olszański” company has been subjected to a detailed analysis as a matter of empirical studies by the method of analysis in the environment further and closer and integrated methods. The third chapter presents the company "Transport International Freight Forwarding Olszański Kazimierz Olszański Mirosław Olszański Mariusz“. And the fourth chapter includes identification of environmental and assessment of the strategic situation of the ”Olszański”company. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject analiza pl
dc.subject strategia pl
dc.subject analiza strategiczna pl
dc.subject otoczenie bliższe i dalsze pl
dc.subject metody analizy pl
dc.subject analysis pl
dc.subject strategy pl
dc.subject strategic analysis pl
dc.subject proximal and distal environment pl
dc.subject methods of analysis pl
dc.title Analiza strategiczna na przykładzie firmy „Olszański” pl
dc.title.alternative Strategic analysis on the example of the „Olszański” company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2017-01-05T12:29:21Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info