Zarządzanie marketingiem w małej firmie. Analiza na przykładzie firmy Heban

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lizak, Jadwiga
dc.contributor.author Rusin, Wojciech
dc.date.accessioned 2017-01-28T08:29:32Z
dc.date.available 2017-01-28T08:29:32Z
dc.date.issued 2014-07-29 11:37:51
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9571
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie niezbędnych pojęć, elementów, analiz, jakie trzeba przeprowadzić w celu możliwie jak najlepszego zarządzania zorientowanego na strategię działań i marketing firmy. Poszczególne rozdziały obrazują drogę, jaką firma musi przebyć, aby zaistnieć na rynku i się na nim utrzymać. W poniższej pracy przedstawiono kanały dystrybucji, otoczenie firmy, decyzje pomocne w określeniu strategii działań firmy, misje i cele firmy, analizę rynku konsumentów i producentów. W pracy wykorzystano metody badawcze obserwację i analizę dokumentów. pl
dc.description.abstract The aim of the study is to present the necessary concepts, components, analyzes that need to be performed to the possibly best strategy-oriented management and marketing activities of the company. The following chapters describe how it is possible for the company to enter the market and not be rejected. The project presents the distribution channels, business environment, decisions helpful in determining the company's strategy, operations, goals and objectives of the company, a market analysis of consumers and producers. Observation and analysis of the documents are used as the research methods . pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kanały dystrybucji pl
dc.subject decyzje pomocne w określeniu strategii działań firmy pl
dc.subject Instrumenty marketingu mix pl
dc.subject obserwacja pl
dc.subject keywords marketing pl
dc.subject distribution channels pl
dc.subject decisions helpful in determining the company's operations strategy pl
dc.subject marketing mix instruments pl
dc.subject observation pl
dc.subject marketing pl
dc.subject typowe strategie marketingowe pl
dc.subject analiza dokumentów pl
dc.subject typical marketing strategies pl
dc.subject analysis of documents pl
dc.title Zarządzanie marketingiem w małej firmie. Analiza na przykładzie firmy Heban pl
dc.title.alternative Marketing management in a small company. Analysis on the example of Heban company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-11-29T13:29:23Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info