Powstawanie, wykonywanie i wygaśnięcie zobowiązań podatkowych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Serwacki, Jerzy
dc.contributor.author Basta, Anita
dc.date.accessioned 2017-02-01T11:24:26Z
dc.date.available 2017-02-01T11:24:26Z
dc.date.issued 2011-01-18 22:01:28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9589
dc.description.abstract Podatki są bardzo starą instytucją ekonomiczną, gdyż pojawiły się już w starożytności. Stanowią one podstawową formę daniny publicznej, którymi obciążone były tylko niektóre grupy ludności. Podatków nie lubimy, ale bez nich państwo nie mogłoby funkcjonować. Stawiając pytania o strukturę systemu podatkowego, zakres opodatkowania, kierunek zmian w tym systemie, wkraczamy w skomplikowany świat danin podatkowych i gorących dyskusji nad ewolucją współczesnych systemów podatkowych. W niniejszej pracy, która składa się z 3 rozdziałów, przedstawię powstawanie, wykonywanie i wygaśnięcie zobowiązań podatkowych . W rozdziale pierwszym zostaną nakreślone ogólne zasady podatkowe, pojęcie podatku i jego postępowania. Rozdział drugi został poświęcony omówieniu metody powstawania i wykonywaniu zobowiązań podatkowych czyli z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość tego zobowiązania, metoda ta związana jest z decyzjami konstytutywnymi organów podatkowych. W ostatniej, trzeciej części pracy zaprezentowane zostanie wygasanie zobowiązań podatkowych. Omówiono metody efektywne, gdzie związek publicznoprawny realizuje swoje dochody, zapłata podatku, potrącenie, zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych, przeniesienie własności rzeczy lub innych praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe oraz przeanalizowano metody nieefektywne, gdzie związek publicznoprawny nie otrzymuje należnych dochodów, zaniechanie poboru podatku, umorzenie zaległości podatkowej, przedawnienie zobowiązania podatkowego, rezygnacja wierzyciela podatkowego z dochodzenia należności podatkowej. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject podatki pl
dc.subject system podatkowy pl
dc.subject zobowiązania podatkowe pl
dc.subject wierzyciel podatkowy pl
dc.title Powstawanie, wykonywanie i wygaśnięcie zobowiązań podatkowych pl
dc.title.alternative The formation, the implementing and the extinction of tax liabilities pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-01-11T13:33:06Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info