Diagnoza ryzyka zawodowego na przykładzie Nadleśnictwa Stary Sącz

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Czarnecki, Piotr
dc.contributor.author Klimczak, Katarzyna
dc.date.accessioned 2017-02-01T12:13:34Z
dc.date.available 2017-02-01T12:13:34Z
dc.date.issued 2011-04-28 21:36:50
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9592
dc.description.abstract Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, które mogą powodować straty, a w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych, w wyniku zagrożeń zawodowych w miejscu pracy lub sposobu wykonywania pracy. Występowanie ryzyka jest zawsze konsekwencją istnienia zagrożeń. Zagrożenia mogą być związane z każdym z elementów systemu „człowiek-obiekt techniczny-środowisko", których pewne właściwości powodują w określonych sytuacjach zakłócenia w funkcjonowaniu całego systemu bądź jego części, a w rezultacie – ich uszkodzenia. Zagrożenie jest wynikiem istnienia takich właściwości – czynników zagrażających – oraz sytuacji zagrażającej, która może (ale nie musi) doprowadzić do powstania strat. Ocena ryzyka zawodowego to ważny mechanizm służący bezpieczeństwu. Ocena ryzyka zawodowego to także określenie i realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom. Ocena ryzyka oznacza przetworzenie informacji o zagrożeniach i narażeniach w celu porównania ocenianego poziomu ryzyka z kryteriami akceptacji ryzyka i określenia kolejności działań redukujących ryzyko. Ocena ryzyka jest procesem, który ma dać odpowiedź na pytanie: jaki zakres ocenianego ryzyka może być zaakceptowany. Celem niniejszej pracy jest diagnoza ryzyka zawodowego występującego w Nadleśnictwie Stary Sącz, a także wskazanie działań ograniczających to ryzyko. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject ryzyko zawodowe pl
dc.subject praca pl
dc.subject zagrożenia pl
dc.subject Nadleśnictwo Stary Sącz pl
dc.subject wypadki w pracy pl
dc.title Diagnoza ryzyka zawodowego na przykładzie Nadleśnictwa Stary Sącz pl
dc.title.alternative The valuation of the trade risk factors on the example of Stary Sącz forest inspectorate pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-01-11T13:33:20Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info