Instytucja leniency i jej znaczenie w wykrywalności porozumień kartelowych i ograniczaniu negatywnego ich wpływu na rynek wspólnotowy na przykładzie kartelu witaminowego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Linn, Ewa
dc.date.accessioned 2017-02-05T09:30:42Z
dc.date.available 2017-02-05T09:30:42Z
dc.date.issued 2011-01-11 10:08:00
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9631
dc.description.abstract Głównym celem niniejszej pracy było dokonanie analizy ekonomiczno-prawnej instytucji leniency i zbadanie jej znaczenia w wykrywalności porozumień kartelowych i ograniczaniu negatywnego ich wpływu na rynek wspólnotowy na przykładzie kartelu witaminowego. W pracy zostały opisane praktyki ograniczające konkurencję, jakimi są porozumienia kartelowe, które w ostatnim czasie dosyć często są zawiązywane. Ponadto dokonana została analiza porozumień kartelowych, które zostały wykryte dzięki zastosowaniu instytucji leniency, będącej odpowiednikiem instytucji świadka koronnego. W pracy szczegółowo opisano kartel witaminowy, jaki miał miejsce na świecie pod koniec lat 90. Opisano jego wpływ na istniejący rynek. To właśnie dzięki instytucji leniency, ten kartel został wykryty. Praca poświęcona została omówieniu programu leniency, który jest skutecznym narzędziem organów antymonopolowych. Dzięki niemu nie tylko kartel witaminowy, ale wiele innych porozumień kartelowych zostało wykrytych i przerwanych, z korzyścią przede wszystkim dla innych firm i konsumentów. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject rynek wspólnotowy pl
dc.subject leniency pl
dc.subject kartel pl
dc.subject porozumienia kartelowe pl
dc.subject kartel witaminowy pl
dc.subject konkurencja pl
dc.subject ochrona konkurencji pl
dc.title Instytucja leniency i jej znaczenie w wykrywalności porozumień kartelowych i ograniczaniu negatywnego ich wpływu na rynek wspólnotowy na przykładzie kartelu witaminowego pl
dc.title.alternative Leniency institution - its role in uncovering cartels and limiting their negative impact on the community market on the example of vitamin cartel pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-01-11T13:40:51Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info