Ocena gospodarki finansowej gminy Nawojowa

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Brotoń, Mateusz
dc.date.accessioned 2017-02-23T10:53:18Z
dc.date.available 2017-02-23T10:53:18Z
dc.date.issued 2010-12-17 00:19:31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9722
dc.description.abstract Przedmiotem pracy dyplomowej jest ocena gospodarki finansowej gminy Nawojowa oraz porównanie jej z wybranymi gminami pod względem dochodów i wydatków. Przedstawione zostały także zewnętrzne źródła finansowania oraz zasady projektowania budżetu gminy. Badania zostały przeprowadzone po wystąpieniu procesu inflacji w cenach z 1995 r. Analizując dochody gminy Nawojowa możemy zauważyć, że kształtowały się one co roku na coraz wyższym poziomie. Jeśli wziąć pod uwagę tylko dochody własne to rok 2008 wypada najlepiej. Badając wydatki można stwierdzić, że z każdym rokiem wzrastają. Największy udział w wydatkach bieżących mają wydatki na oświatę, ponieważ rozwój szkolnictwa należy do podstawowych obowiązków gminy. Dochody i wydatki gminy Nawojowa, które zostały przedstawione w niniejszej pracy na tle pozostałych gmin wypadają na przed ostatnim miejscu, najwyżej utrzymuje się gmina Chełmiec. pl
dc.description.abstract The subject of the thesis is to assess the financial management of municipalities Nawojowa and its comparison with selected municipalities in terms of revenue and expenditure. Presented were also external sources of funding and the design principles of municipal budget. Tests were carried out after the process of inflation in the prices of the 1995 municipal revenue analysis Nawojowa we can see that they are developed each year for getting a higher level. If you take into account only their own income to the year 2008. The largest share of current expenditure are expenditure on education because the development of education are the primary responsibilities of the commune. Revenue and expenditure of municipalities Nawojowa that have been presented in this work compared to other municipalities in the fall before the last place, most remain Chełmiec community. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject budżet pl
dc.subject gospodarka finansowa pl
dc.subject dochody pl
dc.subject wydatki pl
dc.subject inflacja pl
dc.subject gmina Chełmiec pl
dc.subject budget pl
dc.subject municipalities Nawojowa pl
dc.subject financial management pl
dc.subject inflation pl
dc.subject revenue pl
dc.subject expenditure pl
dc.subject income pl
dc.title Ocena gospodarki finansowej gminy Nawojowa pl
dc.title.alternative The evaluation of the financial management in Nawojowa gmina pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2017-02-01T10:47:10Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info