The Relation between CSR and Innovation. Model Approach

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szutowski, Dawid
dc.contributor.author Ratajczak, Piotr
dc.date.accessioned 2017-02-26T11:22:24Z
dc.date.available 2017-02-26T11:22:24Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Szutowski, D., Ratajczak, P., The Relation between CSR and Innovation. Model Approach. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2016, vol. 12, nr 2 : Innovation in Services or Industry and Entrepreneurial Intention. Ed. by K. Klincewicz, A. Ujwary-Gil, s. 77-94 pl
dc.identifier.issn 2299-7326
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9737
dc.description.abstract The paper attempts to fulfil the research gap concerning the mutual relation between company innovation and its corporate social responsibility practices, by determining the conditions in which the innovation/CSR relation appears and develops. The research was based on systematic literature studies performed using SALSA and backwards-snowballing methods. The data was examined with the use of the meta-synthesis approach. The authors’ model explaining the studied relation was proposed. The research suggested that the impact of innovation on the CSR practices depended on the type of innovation and degree of novelty involved; while the way CSR affected innovation depended on such CSR features as: type of reaction, degree of development, and field of activity. The relation was also moderated by a series of six exogenous factors: external factors, industry, company characteristics, attitude, performance, and R&D. pl
dc.description.abstract W artykule podjęto próbę wypełnienia luki badawczej dotyczącej wzajemnych powiązań pomiędzy innowacjami a społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie warunków, w jakich ta zależność zachodzi. W badaniu posłużono się systematycznym przeglądem literatury zgodnie z metodą SALSA. Syntezę i analizę publikacji przeprowadzono przy wykorzystaniu meta-syntezy. W rezultacie opracowano autorski model przedmiotowej zależności. Wskazano, że wpływ innowacji na społeczną odpowiedzialność biznesu zależy od typu i stopnia nowatorstwa innowacji, podczas gdy wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na innowacje zależy od typu reakcji, stopnia zaawansowania i obszaru podejmowanych działań społecznie odpowiedzialnych. Ustalono również, że zależność pomiędzy innowacjami a społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw moderowana jest przez czynniki zewnętrzne, branżę, cechy przedsiębiorstwa, motywy działania, efektywność operacyjną oraz skalę działalności badawczo-rozwojowej. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione" ; Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University pl
dc.rights open access pl
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject innovation pl
dc.subject corporate social responsibility pl
dc.subject CSR pl
dc.subject innowacja pl
dc.subject społeczna odpowiedzialność biznesu pl
dc.title The Relation between CSR and Innovation. Model Approach pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access Except where otherwise noted, this item's license is described as open access

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info