Doskonalenie systemu rozwoju pracowników w przedsiębiorstwie „Gamrat” S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pająk, Wojciech
dc.contributor.author Rączka, Anna
dc.date.accessioned 2013-10-15T12:57:53Z
dc.date.available 2013-10-15T12:57:53Z
dc.date.issued 2009-07-26 16:00:56
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/975
dc.description.abstract Niniejsza praca ma na celu wykazanie, czy proces doskonalenia pracowników w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. realizowany jest w sposób prawidłowy, a co za tym idzie czy firma czerpie z niego jakieś korzyści. Praca ma charakter teoretyczno – empiryczny. Oparta jest głównie na literaturze przedmiotu, informacjach uzyskanych w przedsiębiorstwie „Gamrat” S.A. oraz z przeprowadzonych z pracownikami firmy wywiadów i badań ankietowych. W rozdziale pierwszym "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie" scharakteryzowano pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi. Omówiono także istotę, cele i funkcje tego procesu, a także sposób jego zorganizowania. Ponadto zaprezentowano elementy składające się na proces zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ, jaki ludzie wywierają na organizację. Natomiast w rozdziale drugim "Szkolenie pracowników jako instrument rozwoju personelu" omówiono pojęcie systemu szkolenia, istotę oraz sposób realizacji procesu doskonalenia pracowników. Przedstawiono wady i zalety systemu szkoleń oraz podstawowe cele, jakie pełni w organizacji. Szczególną uwagę zwrócono na metody i techniki, które są pomocne podczas przeprowadzania omawianego pojęcia. Z kolei w rozdziale trzecim "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A." przedstawiono historię firmy, zakres jej działalności, a także schemat struktury organizacyjnej. Ponadto za pomocą wywiadów przeprowadzonych z pracownikami Działu Kadr i Płac firmy „Gamrat” S.A. zaprezentowano zasady kształtowania stanu i struktury zatrudnienia panujące w przedsiębiorstwie. Przedstawiono także metody oceny i sposoby wynagradzania poszczególnych pracowników zatrudnionych w omawianej organizacji. W ostatnim rozdziale scharakteryzowano przebieg procesu rozwoju personelu przedsiębiorstwa „Gamrat” S.A. Za pomocą badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników firmy oceniono procesy szkolenia, w których brali udział w ostatnich latach. Przedstawione zostały równiej propozycje usprawnień mające na celu poprawę i unowocześnienie polityki szkoleniowej firmy „Gamrat” S.A. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject szkolenie pracowników pl
dc.title Doskonalenie systemu rozwoju pracowników w przedsiębiorstwie „Gamrat” S.A. pl
dc.title.alternative Improvements in the system of employees’ development in „Gamrat” S.A. enterprise pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-10-15T10:52:06Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info