Charakterystyka wykorzystania narzędzi motywacji pracowników w przedsiębiorstwie Farby Kabe Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kaczmarek, Jarosław
dc.contributor.author Kuklińska, Klaudia
dc.date.accessioned 2017-04-07T09:14:27Z
dc.date.available 2017-04-07T09:14:27Z
dc.date.issued 2012-03-21 12:31:23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9810
dc.description.abstract Celem pracy jest charakterystyka wykorzystania narzędzi motywowania pracownika w Farby Kabe Polska Sp. z o. o. Obecnie, kiedy Polska jest w strukturach Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa aby sprostać zagranicznej konkurencji i zapobiec odpływowi kapitału ludzkiego, zmuszone są do stosowania nowych metod motywacyjnych. Zmiany, które można zaobserwować w polskiej gospodarce, a szczególnie dynamicznie rozwijający się rynek pracy, skłaniają do analizy czynników motywacyjnych. Istnieje więc potrzeba ustalenia kluczowych czynników motywujących w danym przedsiębiorstwie i zwrócenia na nie szczególnej uwagi przy budowaniu systemu motywacyjnego. W Polsce do najpopularniejszych czynników motywacyjnych należy zaliczyć bodźce finansowe, podczas gdy w praktyce przedsiębiorstw państw wysoko rozwiniętych, coraz istotniejsze stają się bodźce innego rodzaju (np. uznanie, poczucie ważności). W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że system motywacji w Farby Kabe Polska Sp. z o. o. odpowiada wymogom i jest oceniany jako dobry. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywowanie pracowników pl
dc.subject motywacja płacowa pl
dc.subject motywacja pozafinansowa pl
dc.subject systemy motywacyjne pl
dc.subject motywacja pl
dc.title Charakterystyka wykorzystania narzędzi motywacji pracowników w przedsiębiorstwie Farby Kabe Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach pl
dc.title.alternative Characterization of application of employee motivating tools in Farby Kabe Polska Sp. z o.o. with the registered seat in Katowice pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2017-01-09T09:32:01Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info