Analiza głównych czynników zarządzania przedsiębiorstwem transportowym na podstawie PEKAES S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Lorek, Urszula
dc.date.accessioned 2017-04-07T09:28:46Z
dc.date.available 2017-04-07T09:28:46Z
dc.date.issued 2011-02-03 10:36:04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9811
dc.description.abstract Celem pracy jest dokonanie analizy przedsiębiorstwa PEKAES w okresie lat 2008-2009 wraz z oceną jego efektywności zarządzania oraz przedstawienie strategii na lata 2010-2012. W pracy badano lata 2008-2009, w których Spółka PEKAES odnotowała stratę. W analizowanym okresie przedsiębiorstwo ponosi bardzo wysokie koszty stałe oraz niskie koszty zmienne. Cechuje się również wysoką jednostkową marżą brutto, co oznacza, iż działalność jest obarczona wysokim ryzykiem. Obok wysokich kosztów działalności i rosnącego ryzyka prowadzonej działalności PEKAES miał problemy z organizacją oraz zarządzaniem. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż jednostki odpowiedzialne za transport dążą do osiągnięcia dwóch najważniejszych celów: zapewnienia pożądanego poziomu obsługi klienta oraz zminimalizowania kosztów przy akceptowalnym poziomie nakładów. W tym celu Spółka zamierza skoncentrować się na swoim głównym biznesie, czyli na dystrybucji towarów oraz na zwiększeniu udziału sprzedaży usług logistyki kontraktowej. Strategia PEKAES na lata 2010-2012 przewiduje, że przedsiębiorstwo będzie budować fundamenty oraz konsekwentnie dążyć do zwiększenia udziału w rynku kompleksowych usług związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw, doskonaląc jednocześnie procesy operacyjne pozwalające na wytwarzanie wszystkich produktów z zakresu TSL na wysokim poziomie jakościowym. Wykorzystując obecne osiągnięcia, Spółka będzie opracowywać stabilne struktury i procesy, wsparte efektywnym systemem zarządzania, pozwalające na jej długookresowy i bezpieczny rozwój. Bazą dla przyszłej pozycji marki PEKAES w gronie najlepszych przedsiębiorstw sektora TSL będą relacje z klientami, a także trwałe i długofalowe, oparte na partnerstwie, relacje z dostawcami zewnętrznymi. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie przedsiębiorstwem pl
dc.subject przedsiębiorstwo transportowe pl
dc.subject usługi Transportowo-Spedycyjno-Logistyczne pl
dc.subject analiza finansowa pl
dc.subject transport pl
dc.title Analiza głównych czynników zarządzania przedsiębiorstwem transportowym na podstawie PEKAES S.A. pl
dc.title.alternative Analysis of the major factors of business management transport on the basis PEKAES S.A. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-01-09T09:48:41Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info