Wpływ pomocy sąsiedzkiej na budowanie kapitału społecznego, na przykładzie miejscowości Wojakowa

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jasieński, Michał
dc.contributor.author Pławecki, Krzysztof
dc.date.accessioned 2017-04-07T11:06:20Z
dc.date.available 2017-04-07T11:06:20Z
dc.date.issued 2011-02-21 12:17:59
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9817
dc.description.abstract Tematem pracy jest oszacowanie wpływu pomocy sąsiedzkiej na budowanie kapitału społecznego, na przykładzie miejscowości Wojakowa. W badaniu wzięło udział 30 dorosłych mieszkańców Wojakowej. Za narzędzie badawcze posłużył kwestionariusz ankiety, który składał się z pytań dotyczących takich aspektów kapitału społecznego jak: stosunki międzysąsiedzkie, pomoc sąsiedzka i przynależność do organizacji pozarządowych. W kwestii stosunków sąsiedzkich, wysunięto wniosek, że mieszkańcy Wojakowej dobrze żyją ze sobą i dlatego często się spotykają, bądź też poprzez częste spotkania ich wzajemne relacje są na wysokim poziomie (korelacja r = 0.522, r = 0.003). Badając kwestię pomocy sąsiedzkiej znalaziono istotną dodatnią korelację pomiędzy chęcią niesienia pomocy a chęcią korzystania z pomocy innych (r = 0.574, p = 0.0009). Jakość relacji z sąsiadami jest dodatnio skorelowana ze skłonnością do pożyczania od nich rzeczy potrzebnych (r = 0,584, p = 0,0007). Ci mieszkańcy Wojakowej, którzy chętnie pomagają, chętnie również korzystają z pomocy innych. Wśród mieszkańców Wojakowej aż 60% nie należy do żadnych organizacji pozarządowych, organizacji i stowarzyszeń, co oznacza pewne osłabienie kapitału społecznego w tej miejscowości. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kapitał społeczny pl
dc.subject pomoc sąsiedzka pl
dc.subject społeczność lokalna pl
dc.subject kooperacja pl
dc.subject odwzajemnienie pl
dc.subject socjologia wsi pl
dc.title Wpływ pomocy sąsiedzkiej na budowanie kapitału społecznego, na przykładzie miejscowości Wojakowa pl
dc.title.alternative The influence of neighbors' help on creating social capital: the case of the village of Wojakowa pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-01-09T09:47:44Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info