Projekt Strategicznej Karty Wyników jako instrumentu wdrażania strategii w Banku Millennium S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Czarnecki, Piotr
dc.contributor.author Pierzchała, Tomasz
dc.date.accessioned 2017-04-07T12:07:11Z
dc.date.available 2017-04-07T12:07:11Z
dc.date.issued 2011-02-19 08:07:28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9820
dc.description.abstract Głównym przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy magisterskiej jest wdrażanie strategii organizacji za pomocą Strategicznej Karty Wyników. Praca ta zawiera projekt Strategicznej Karty Wyników przygotowany dla Banku Millennium S.A. Skonstruowana karta zawiera 16 mierników celów strategicznych rozmieszczonych w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz rozwoju. Ponadto uwzględniono w projekcie cele szczegółowe oraz inicjatywy konieczne do podjęcia, aby zrealizować obrane cele. Projekt Strategicznej Karty Wyników kończy szereg wniosków oraz zaleceń dotyczących wdrażania zaproponowanego rozwiązania. Kontekst teoretyczny naświetlający problematykę związaną z wdrażaniem strategii oraz stosowaniem Strategicznej Karty Wyników został ukazany w dwóch pierwszych rozdziałach pracy. Rozdział trzeci zawiera analizę sytuacji Banku Millennium oraz jego otoczenia, na podstawie której w rozdziale ostatnim skonstruowano Strategiczną Kartę Wyników. pl
dc.description.abstract The main object of this study is an implementation of organizational strategy by means of Balanced Scorecard. In this study the project of Balance Scorecard for Bank Millennium S.A. is presented. The prepared Balance Scorecard consists of 16 measures of strategic objectives within four perspectives: financial, customer, internal business processes and development. Moreover the project consists of detailed objectives and initiatives necessary to undertake in order to realize set goals. At the end of the project a number of conclusions and recommendations regarding implementation of proposed solution are presented. The theory context regarding the strategy implementation and use of Balance Scorecard was included in first two chapters of this study. The third chapter of this study includes situation analysis of Bank Millennium S.A and its surrounding, on the base of which the Balance Scorecard was prepared and presented in the last chapter. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject strategia pl
dc.subject zarządzanie strategiczne pl
dc.subject wdrażanie strategii organizacji pl
dc.subject Strategiczna Karta Wyników pl
dc.subject mierniki realizacji strategii pl
dc.subject strategy pl
dc.subject strategic management pl
dc.subject implementation of organizational strategy pl
dc.subject Balanced Scorecard pl
dc.subject measures for realization of strategy pl
dc.title Projekt Strategicznej Karty Wyników jako instrumentu wdrażania strategii w Banku Millennium S.A. pl
dc.title.alternative The Project of Balanced Scorecard as an Instrument for Strategy Implementation in Bank Millennium S.A. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-01-09T09:44:57Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info