Globalizacja przedsiębiorstw i strategie globalne

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Czarnecki, Piotr
dc.contributor.author Stopka, Andrzej
dc.date.accessioned 2017-05-10T11:30:27Z
dc.date.available 2017-05-10T11:30:27Z
dc.date.issued 2013-09-18 09:23:46
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9841
dc.description.abstract W niniejszej pracy celem autora było przedstawienie tendencji w gospodarce światowej oraz ukazanie w jaki sposób globalizacja wpływa na zachowanie się przedsiębiorstwa na rynku globalnym, a przede wszystkim jakie korzyści i konsekwencje płyną z procesu globalizacji przedsiębiorstw. Na podstawie zebranego i poddanego analizie materiału, stwierdza się, że problemy takie jak bezrobocie, zanieczyszczenie środowiska, różnice pomiędzy biednymi a bogatymi, choroby cywilizacyjne to problemy, które mają ścisły związek z globalizacją. Globalizacja przejawia się poprzez uniwersalizację systemu gospodarki wielorynkowej. Rynek, który coraz bardziej rozszerza swój zasięg sprawia, że jego częścią pozostają regiony, kraje, które długo trzymały się z dala od światowej gospodarki. Główną przyczyną globalizacji stała się również bariera popytu, trudności z wykorzystaniem kapitału w wysokorozwiniętych krajach, dzięki temu szukano innych rozwiązań w ułatwieniu wejścia na rynki zagraniczne. Kraje dążyły do zniesienia barier ekonomicznych, administracyjnych, które ograniczały konkurencję. Konkurencja firm, jest najbardziej widocznym procesem globalizacji. Niepokój związany z dynamiką rozwoju konkurencyjności jest dla wielu firm dużym wyzwaniem, które często zmusza do zmiany sposobu myślenia o strategiach ich rozwoju. Często stawia nowe możliwości wprowadzenia innowacji do firmy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject globalizacja pl
dc.subject przedsiębiorstwa pl
dc.subject strategie globalne pl
dc.subject gospodarka światowa pl
dc.title Globalizacja przedsiębiorstw i strategie globalne pl
dc.title.alternative Globalization of business and global strategies pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2017-01-09T11:35:25Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info