Wpływ środków z funduszy UE na rozwój mikroprzedsiębiorstwa na przykładzie firmy Koterla

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Jacek
dc.contributor.author Koterla, Iwona
dc.date.accessioned 2017-05-10T12:57:02Z
dc.date.available 2017-05-10T12:57:02Z
dc.date.issued 2011-02-20 21:43:41
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9849
dc.description.abstract Celem tej pracy jest próba analizy racjonalności wykorzystania funduszy unijnych przez mikroprzedsiębiorstwa na przykładzie firmy Koterla z Chrzanowa. Praca składa się z pięciu rozdziałów, podzielonych na podrozdziały. Analizując racjonalność wykorzystania funduszy unijnych przez firmę Koterla, dochodzimy do wniosku, że firma znajduje się w odpowiedniej fazie rozwoju – faza sukcesu, aby skorzystać efektywnie z dotacji. Rozważając krytyczne i ważne czynniki przedsiębiorczości określamy jakie szanse i zagrożenia stoją przed firmą. Czynniki krytyczne to takie, które warunkują przetrwanie przedsiębiorstwa (zdolność przedsiębiorcy do działania, złączenie celów firmy z celami osobistymi) są realizowana na wysokim poziomie i stanowią silną stronę firmy. Również czynniki ważne, czyli te, które są potrzebne dla rozwoju konkurencyjności, są w większości realizowane na wysokim poziomie. Diagnoza potencjału wzrostowego firmy Koterla według kombinacji POS wypadła również korzystnie. Czynniki wzrostu z poszczególnych grup: przedsiębiorca, organizacja i strategia oceniono wysoko, co świadczy o tym, że firma będzie się szybko rozwijać, nie będzie stać w miejscu, a pieniądze uzyskane z dotacji będą efektywnie wykorzystane. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject sektor MSP pl
dc.subject fundusze unijne pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject rozwój przedsiębiorstwa pl
dc.title Wpływ środków z funduszy UE na rozwój mikroprzedsiębiorstwa na przykładzie firmy Koterla pl
dc.title.alternative The influence of EU funds for development micro-enterprise based on exemple The Koterla company pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-01-09T08:42:05Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info