Faktoring jako sposób zapewnienia środków finansowych przedsiębiorstwu- analiza porównawcza na podstawie Bibby Financial Services i Polfactor SA

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Patena, Wiktor
dc.contributor.author Mirek, Elżbieta
dc.date.accessioned 2017-05-10T13:10:13Z
dc.date.available 2017-05-10T13:10:13Z
dc.date.issued 2011-01-24 09:53:46
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9851
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest przedstawienie pojęcia faktoringu jako sposobu zapewnienia środków finansowych przedsiębiorstwu na podstawie analizy wybranych dwóch firm faktoringowych. Ta ciekawa forma kredytowania przedsiębiorstw wymaga więc popularyzacji zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Właśnie ze względu na to autor zdecydował się na omówienie w pracy licencjackiej istoty faktoringu. Dodatkową motywację ku podjęciu tematu stanowił fakt, że zagadnienie faktoringu jest pozornie znane, a jednocześnie dla wielu jeszcze do końca nie jasne, stąd zechciano je uporządkować. Tematyka pracy obejmuje wybrane zagadnienia z obszaru faktoringu, omówienie struktury faktoringu jako sposobu finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, a także zasady finansowania i kredytowania przedsiębiorstw oraz analizę działalności faktoringowej dwóch firm. Reasumując można stwierdzić iż, faktoring jest atrakcyjną formą zarządzania środkami finansowymi w przedsiębiorstwie. Korzystanie z tego rodzaju usługi jest szczególnie opłacalne dla określonej działalności i najczęściej wybierany przez firmy, które: mają wielu stałych odbiorców towarów i usług, nie posiadają właściwego zabezpieczenia majątkowego niezbędnego przy ubieganiu się o kredyt, chcą dokładnie planować wydatki i wpływy, zapotrzebowanie na środki pieniężne jest okresowe , dzięki wykorzystaniu faktoringu nie muszą, jak przy umowie kredytowej, spłacać rat kapitałowych, które obciążają wynik finansowy netto, a wszystkie opłaty wliczają w koszty, Powyższe przesłanki pokazują, iż faktoring jako sposób finansowania wraz z rozwojem gospodarki rynkowej staje się coraz bardziej popularnym sposobem wspomagania płynności finansowej szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. Równocześnie korzystanie z faktoringu usprawnia obrót gospodarczy, zarówno na rynku krajowym jak i w handlu zagranicznym. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject faktoring pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject analiza porównawcza pl
dc.subject finansowanie przedsiębiorstwa pl
dc.title Faktoring jako sposób zapewnienia środków finansowych przedsiębiorstwu- analiza porównawcza na podstawie Bibby Financial Services i Polfactor SA pl
dc.title.alternative Factoring as a way to provide financing for a company-a comparative analysis based on Bibby Financial Services and Polfactor pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2017-01-09T10:22:11Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info