Diagnoza wybranych stylów kierowania w Gminie Chełmiec

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ujwary-Gil, Anna
dc.contributor.author Łacny, Kamila
dc.date.accessioned 2017-05-15T12:23:26Z
dc.date.available 2017-05-15T12:23:26Z
dc.date.issued 2011-02-22 20:15:05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9857
dc.description.abstract Głównym celem badań jest próba określenia jaki styl kierowania dominuje w Gminie Chełmiec. W celu zebrania informacji wykorzystałam trzy kwestionariusze na style kierowania. Badanie przeprowadzono na terenie Gminy Chełmiec wśród pracowników znajdujących się na stanowiskach kierowniczych. Analiza badań empirycznych wykazała, że wśród pracowników Gminy Chełmiec dominują trzy style kierowania: dyrektorski, kompleksowy oraz kompromisowy. Przeprowadzone badania przy użyciu pierwszego kwestionariusza dowiodły, że dominującym stylem kierowania jest dyrektorski. Charakteryzuje się nim 40% pracowników. Z kolejnego kwestionariusza wynikło, że dominującym stylem jest kompleksowy z którym identyfikuje się również 50% badanych. Ostatni kwestionariusz wykazał, że dominującym stylem jest kompromisowy, z którym identyfikuje się aż 60% respondentów. pl
dc.description.abstract The main aim of the research is to try to find out what management style dominates in Chełmiec commune. In order to collect data I used three questionnaires on management styles. The research was conducted on the area of Chełmiec commune among the employees working on the managerial posts. The analysis of empirical research showed that there are three management styles that dominate among the workers: the director’s one, the global one and the compromise one. The research carried out with the usage of the first questionnaire proved that the director’s style is the most dominant one - 40% of workers is characterized by it. The results of the second questionnaire showed that it is the global style which is the most dominant – 40% of workers identifies with this style. The last questionnaire showed that the compromise style is the predominant one – as many as 60% of workers identifies with it. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject style kierowania pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject kierowanie pl
dc.subject kierownik pl
dc.subject Gmina Chełmiec pl
dc.subject management styles pl
dc.subject management pl
dc.subject directed pl
dc.subject manager pl
dc.subject Chełmiec commune pl
dc.title Diagnoza wybranych stylów kierowania w Gminie Chełmiec pl
dc.title.alternative Diagnosis of selected styles of management in the Chełmiec commune pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-01-09T08:38:17Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info