Zagrożenia w przemyśle mechanicznym i sposoby ich eliminacji na przykładzie firmy Ferind

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nalepka, Adam
dc.contributor.author Flik, Wincenty
dc.date.accessioned 2017-05-15T12:56:21Z
dc.date.available 2017-05-15T12:56:21Z
dc.date.issued 2011-03-07 18:52:12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9859
dc.description.abstract Celem pracy jest identyfikacja podstawowych zagrożeń i uciążliwości, jakie napotykamy w środowisku pracy w przemyśle mechanicznym oraz opis sposobów usuwania bądź ograniczania tych niebezpieczeństw. Są to zagrożenia występujące najczęściej i które mogą zaszkodzić zdrowiu, a nawet życiu pracownika. Opisane są również sposoby ich identyfikacji oraz metody ich ograniczania bądź usuwania. Przedmiotem badań jest firma Ferind z siedzibą w Borzęcinie. Likwidacja lub ograniczanie oddziaływania czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych na pracownika powinno być podstawową zasadą działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Nie ma jednego idealnego sposobu na rozwiązanie problemu, jakim jest zagrożenie w środowisku pracy. Dlatego należy stosować różne działania m.in.: eliminować źródła czynników niebezpiecznych i szkodliwych poprzez dobór nieszkodliwych surowców, dobór procesów technologicznych oraz maszyn i urządzeń niestwarzających zagrożeń czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi. Należy również stosować działania organizacyjne (przerwy w pracy, rotacja, skrócony czas pracy), szkolenia oraz informować pracowników o zagrożeniach, jakie mogą mieć miejsce podczas wykonywanej pracy. Można również ograniczyć niebezpieczeństwo poprzez stosowanie środków ochronnych indywidualnych i zbiorowych. Wszystkie te wyżej wymienione sposoby oraz inne rozwiązania techniczno – organizacyjne, które są jeszcze na etapie badań i w niedalekiej przyszłości będą wcielane w życie wpływają i będą wpływać na bezpieczeństwo pracowników w zakładzie pracy. Największą wiec korzyścią płynącą z tych rozwiązań będzie zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject przemysł mechaniczny pl
dc.subject środowisko pracy pl
dc.subject zagrożenia w pracy pl
dc.subject BHP pl
dc.title Zagrożenia w przemyśle mechanicznym i sposoby ich eliminacji na przykładzie firmy Ferind pl
dc.title.alternative Dangers in the mechanical industries and methods of their elimination, based on the example of the Ferind factory pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2017-01-09T08:55:01Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info