Diagnoza pozycji strategicznej firmy Nails Secrets

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Czarnecki, Piotr
dc.contributor.author Biniecki, Piotr
dc.date.accessioned 2017-06-06T11:29:03Z
dc.date.available 2017-06-06T11:29:03Z
dc.date.issued 2010-11-24 12:12:48
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9887
dc.description.abstract Głównym celem poniższej pracy jest diagnoza pozycji strategicznej firmy Nails Secrets i na jej podstawie, opracowanie założeń podstawowych działań strategicznych. Analiza strategiczna ma dostarczyć istotnych informacji na temat otoczenia firmy oraz jej sytuacji konkurencyjnej. Na początku pierwszego rozdziału zostały przedstawione zagadnienia dotyczące samej strategii. W drugim rozdziale zostały zawarte informacje na temat firmy Nails Secrets. Trzeci rozdział stanowi zbiór analiz wykonanych na potrzeby sformułowania strategii dla wybranego przedsiębiorstwa. W czwartym podrozdziale zostały zebrane wyniki analiz wykonanych w poprzednim rozdziale. Zostały one uzupełnione i posłużyły jako punkt wyjścia do zdiagnozowania pozycji strategicznej firmy. Główny cel pracy został osiągnięty. Analiza strategiczna wskazała istotne uwarunkowania zewnętrzne – dokładnie definiując zarówno sprzyjając, jak i wrogie. Ponadto określiła w jakich dziedzinach firma może skutecznie się rozwijać oraz skutecznie rywalizować. Wyniki tej analizy posłużyły do sformułowania strategii dla przedsiębiorstwa, która została przedstawiona w dalszej części. Ponadto zostały również zawarte rekomendacje dla zarządu, wskazują one kwestie, które zdaniem autora powinny zostać uwzględnione w podczas opracowywania funkcjonalnych programów działania. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject strategia pl
dc.subject firma (przedsiębiorstwo) pl
dc.subject analiza strategiczna pl
dc.subject firma Nails Secrets pl
dc.title Diagnoza pozycji strategicznej firmy Nails Secrets pl
dc.title.alternative The diagnosis of Nails Secrets company's strategic position pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2017-03-10T11:48:34Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info