Akcja jako źródło pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cwynar, Wiktor
dc.contributor.author Berg, Tomasz
dc.date.accessioned 2017-06-13T10:37:19Z
dc.date.available 2017-06-13T10:37:19Z
dc.date.issued 2011-03-01 17:34:38
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9907
dc.description.abstract W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące samej spółki akcyjnej jak i praw i obowiązków akcjonariuszy oraz kapitału zakładowego. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia charakterystykę spółki akcyjnej oraz określa jej statut, kapitał, zarząd oraz działania podejmowane w momencie likwidacji spółki akcyjnej. W rozdziale drugim przedstawiono akcję jako papier wartościowy. Opisano cechy i rodzaje akcji, a także sposób zbycia, umorzenia i unieważnienia tego papieru wartościowego. Rozdział trzeci dotyczy roli kapitału zakładowego w spółce akcyjnej. Zawiera on charakterystykę kapitału zakładowego, jego funkcje oraz sposoby obniżania i podwyższania. Całość podsumowuje zakończenie, ujmujące wnioski na temat spółki akcyjnej i kapitału zakładowego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject spółka akcyjna pl
dc.subject akcjonariusz pl
dc.subject kapitał zakładowy pl
dc.subject likwidacja spółki pl
dc.subject papier wartościowy pl
dc.subject akcja pl
dc.title Akcja jako źródło pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwie pl
dc.title.alternative Share as source of winning of capital in enterprise pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2017-05-19T09:33:32Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info