Finansowanie oświaty z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Szczurowa

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jaki, Andrzej
dc.contributor.author Zając, Paulina
dc.date.accessioned 2013-10-16T09:08:46Z
dc.date.available 2013-10-16T09:08:46Z
dc.date.issued 2009-09-21 14:23:36
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/990
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie oświatowych zadań jednostki samorządu terytorialnego w procesie finansowania oświaty, jak również zmian zachodzących na przełomie wieków w dziedzinie oświaty i wychowania. Praca ukazuje również problemy związane z gromadzeniem i odpowiednim podziałem zasobów finansowych na realizację wyznaczonych zadań oświatowych. Obiektem badań analizy empirycznej była Gmina Szczurowa, a horyzont czasowy obejmował lata 2004-2008. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy ukazuje miejsce i rolę gminy w samorządzie terytorialnym, realizowane przez nią zadania, charakterystykę jej organów władzy oraz zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem budżetu - jego dochodów i wydatków. Rozdział drugi pracy skoncentrowany jest na przedstawieniu reform systemu edukacji oraz zadań i kompetencji jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy w systemie pozyskiwania i finansowania oświaty. Kolejny rozdział jest charakterystyką badanej gminy, z ukazaniem jej genezy powstania, położenia geograficznego, działalności kulturalnej, infrastruktury, prowadzonych przez nią placówek oświatowych oraz czynników wpływających na jej rozwój. Rozdział czwarty jest analizą procesów finansowania oświaty w gminie Szczurowa. Zawiera prezentacje kształtowania się jej budżetu w analizowanym okresie czasu, ale szczególny nacisk został położony na analizę źródeł dochodów i strukturę wydatków gminy w kwestii finansowania gminnej oświaty. Rozdział ten przedstawia również plany inwestycyjne gminy dla rozwoju jej oświaty. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject finansowanie oświaty pl
dc.subject budżet gminy pl
dc.title Finansowanie oświaty z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Szczurowa pl
dc.title.alternative Education financing from the budget of the local government unit, Szczurowa community as an example pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-10-15T13:55:22Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info