Rola ubezpieczeń w działalności małych i średnich podmiotów gospodarczych - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na przykładzie oferty Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jermakowicz, Katarzyna
dc.contributor.author Udziela-Celusta, Kazimiera
dc.date.accessioned 2017-06-13T12:38:23Z
dc.date.available 2017-06-13T12:38:23Z
dc.date.issued 2010-12-09 07:50:50
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9913
dc.description.abstract Istotą niniejszej pracy jest przedstawienie tematyki związanej z ubezpieczeniami majątkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Wyżej wskazany rodzaj ubezpieczenia został omówiony na podstawie produktu oferowanego przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Zainteresowanie tematem wynika z obserwacji rynku małych i średnich podmiotów gospodarczych w aspekcie odpowiedniego zabezpieczenia ich działalności jakie może dać polisa ubezpieczeniowa. Właściwie skonstruowana polisa ubezpieczeniowa stanowi bardzo dobre zabezpieczenie dla przedsiębiorcy. Chroni zarówno jego majątek posiadany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz stanowi zabezpieczenie w razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Na dzień dzisiejszy przepisy prawa nie nakładają na osoby prowadzące działalność gospodarczą obligatoryjnego obowiązku zawierania umów ubezpieczenia ani majątku, ani odpowiedzialności cywilnej, za wyjątkiem wybranych branż. Ubezpieczenia te są ubezpieczeniami dobrowolnymi regulowanymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia danego towarzystwa ubezpieczeniowego. W ubezpieczeniach dobrowolnych należy mieć na uwadze, że zakres odpowiedzialności ubezpieczycieli za szkodę jest modyfikowany w treści umowy i nie musi się on pokrywać z uregulowaniem odpowiedzialności wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego. Dynamicznie zmieniający się rynek polskiej przedsiębiorczości i pojawiające się w związku z tym nowe zagrożenia, wymuszają na ubezpieczycielach ciągłą aktywność w zakresie reagowania na nowe negatywne zjawiska i dostosowywania zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Również świadomość ubezpieczeniowa polskich przedsiębiorców z roku na rok jest coraz większa, co przejawia się w ciągle zwiększającej się liczbie sprzedawanych polis ubezpieczeniowych w sektorze małych i średnich podmiotów gospodarczych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject działalność gospodarcza pl
dc.subject odpowiedzialność cywilna pl
dc.subject odpowiedzialność deliktowa pl
dc.subject odpowiedzialność kontraktowa pl
dc.subject identyfikacja ryzyka pl
dc.subject ochrona ubezpieczeniowa pl
dc.subject polisa ubezpieczeniowa pl
dc.title Rola ubezpieczeń w działalności małych i średnich podmiotów gospodarczych - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na przykładzie oferty Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA pl
dc.title.alternative Role of insurance for small and medium-sized businesses - third party liability of business conducted on the example of offers of the Sopot Insurance Company Ergo Hestia SA pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-03-08T13:14:36Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info