Czynniki niebezpieczne, zagrożenia dla zdrowia i życia na przykładzie patrolu prewencji i ruchu drogowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nalepka, Adam
dc.contributor.author Liguz, Łukasz
dc.date.accessioned 2017-06-14T13:46:34Z
dc.date.available 2017-06-14T13:46:34Z
dc.date.issued 2013-09-19 01:45:36
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9923
dc.description.abstract Niniejsza praca powstała w wyniku chęci zwrócenia uwagi na pracę policji, oraz na niebezpieczeństwa i zagrożenia dla zdrowia i życia funkcjonariuszy, które zostały przedstawione na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Badaniu poddane zostały również przeprowadzone w tejże Komendzie Policji interwencje, zarówno z wydziału patrolu ruchu drogowego, jak i patrolu prewencji. Pierwsza część niniejszej pracy poświecona została przedstawieniu zagrożeń oraz sytuacji niebezpiecznych, które w efekcie mogą powodować urazy i obrażenia ciała funkcjonariusza policji. Część druga niniejszej pracy skupia się na opisie specyfiki pracy patrolu prewencji i patrolu ruchu drogowego w policji. Kolejna trzecia część pracy poświęcona została w całości przedstawieniu czynników środowiska, które mają wpływ na pracę funkcjonariuszy policji, zarówno patrolu prewencji jak i patrolu ruchu drogowego. Czwarta część pracy z kolei poświęcona została w całości charakterystyce pracy policji na przykładzie dwu osobowego patrolu ruchu drogowego oraz dwu osobowego patrolu prewencji. Jako podsumowanie tej części została przedstawiona analiza porównawcza niebezpieczeństw mogących wystąpić w tych dwóch rodzajach patrolu policji. Ostatnia cześć pracy poświęcona jest w całości badaniu i analizie pracy oraz podejmowanych interwencji przez funkcjonariuszy policji w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Badania przeprowadzone w pracy ukazują przede wszystkim, iż Policja jest niezbędną instytucją społeczną, bez której respektowanie prawa byłoby wręcz niemożliwe, na co wskazuje przeprowadzona analiza podjętych interwencji przez Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Bazując na przeprowadzonej analizie podejmowanych interwencji przez patrole Policji w w/w Komendzie, zauważyć można iż biorąc pod uwagę ilość mieszkańców powiatu dąbrowskiego, występowała względnie duża ilość przeprowadzonych interwencji. Zauważalna jest również tendencja wzrostowa z roku na rok zgłoszeń naruszenie prawa i potrzeba udzielenia pomocy przez funkcjonariuszy. Pomimo ciągłych szkoleń oraz regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa pełnienia służby przez funkcjonariuszy, niejednokrotnie podczas wykonywania obowiązku w pracy, którym jest dbałość o ład i względny porządek, policjanci narażeni są na zagrożenia. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zagrożenia w pracy pl
dc.subject czynniki niebezpieczne pl
dc.subject Bezpieczeństwo i Higiena Pracy pl
dc.subject praca zawodowa pl
dc.subject praca w Policji pl
dc.subject patrol prewencji i ruchu drogowego pl
dc.title Czynniki niebezpieczne, zagrożenia dla zdrowia i życia na przykładzie patrolu prewencji i ruchu drogowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej pl
dc.title.alternative Dangerous factors, threats to life and health based on Dabrowa Tarnowska Prewentive Patrol and Traffic Police pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2017-02-01T09:23:59Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info