Szkolenie pracowników jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Sanatorium Continental w Krynicy-Zdroju

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Miś, Alicja
dc.contributor.author Buszek, Danuta
dc.date.accessioned 2017-06-20T13:05:39Z
dc.date.available 2017-06-20T13:05:39Z
dc.date.issued 2011-01-06 16:25:38
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9936
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest analiza oraz ocena procesu szkoleniowego pracowników na przykładzie Sanatorium Continental w Krynicy-Zdroju. Praca składa się z trzech rozdziałów, w części teoretycznej przedstawiono zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz szkoleniem pracowników poprzez analizę fachowej literatury. W części empirycznej wykorzystano analizę dokumentacji udostępnionej przez Sanatorium, badania kwestionariuszowe oraz przeprowadzono wywiad otwarty ze starszym specjalistą ds. administracyjnych. Specyfika pracy w przedsiębiorstwach turystycznych, jakim jest sanatorium, polega na bezpośrednim kontakcie z klientem, dlatego odpowiednio przygotowana do pracy kadra ma kluczowe znaczenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej danej jednostki na rynku usług turystycznych. Z tego względu każda nowoczesna organizacja, która chce utrzymać się na współczesnych i bardzo dynamicznie rozwijających się rynkach powinna dbać o pracowników oraz traktować szkolenie i doskonalenie personelu jako inwestycje w rozwój całego przedsiębiorstwa. Na podstawie przeprowadzonych badań, można zauważyć, iż pracownicy chcą się szkolić i doskonalić, a rozwój zawodowy, podnoszenie kwalifikacji i uczenie się nowych umiejętności jest dla nich niezmiernie istotne. Jednak mają poczucie, iż firma nie uwzględnia ich potrzeb i nie do końca spełnia ich oczekiwania pod względem organizowanych szkoleń. A przecież poszerzanie i podnoszenie kwalifikacji personelu jest powinnością każdego przedsiębiorstwa, które chce konkurować z innymi w branży. Aby przystosować się do zmian w otoczeniu oraz sprostać wyzwaniom współczesności przedsiębiorstwa turystyczne nie mogą zapominać o tym, że świadczenie usług na odpowiednim poziomie jest możliwe dzięki właściwym kwalifikacjom każdego pracownika. Powinny pamiętać, że dobrze wyszkolony, zadowolony z pracy i zmotywowany pracownik jest największym skarbem przedsiębiorstwa. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject szkolenia pracowników pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject proces szkoleniowy pl
dc.subject Sanatorium Continental w Krynicy-Zdroju pl
dc.title Szkolenie pracowników jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Sanatorium Continental w Krynicy-Zdroju pl
dc.title.alternative Training of employees as element of human resources management on the example of Continental Sanatorium in Krynica-Zdrój pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2017-02-01T09:23:50Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info