Rola systemu motywacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy Tekturex

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pocztowski, Aleksy
dc.contributor.author Durlak, Joanna
dc.date.accessioned 2017-06-21T12:30:12Z
dc.date.available 2017-06-21T12:30:12Z
dc.date.issued 2010-11-30 17:26:20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9941
dc.description.abstract Głównym celem pracy jest przedstawienie roli sytemu motywacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy Tekturex. Zakres pracy obejmuje w części pierwszej rozważania teoretyczne, a w części drugiej aplikuje na przykładzie studium przypadku firmy Tekturex. Praca została napisana w oparciu o dostępna literaturę fachową i artykuły prasowe oraz materiały własne przedsiębiorstwa Tekturex. Pracę podzielono na dwie części, mianowicie teoretyczne wprowadzanie do zagadnień motywowania oraz cześć praktyczną: wybrane aspekty motywowania pracowników w przedsiębiorstwie Tekturex. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy pracy prezentuje teoretyczne zagadnienia motywacji, opisuje podstawowe definicje i funkcje motywacji oraz główne teorie motywacji, a także instrumenty i systemy motywacyjne pracowników w przedsiębiorstwie. Rozdział drugi pracy przedstawia charakterystykę narzędzi motywowania ze szczególnym uwzględnieniem systemów wynagradzania pracowników oraz pozafinansowych instrumentów motywowania. Rozdział trzeci pracy prezentuje charakterystykę i strukturę przedsiębiorstwa poddanego analizie. Zasadniczą jednak uwagę autor w tej części koncentruje na roli systemów motywacyjnych w przedsiębiorstwie Tekturex. W rozdziale tym zostały także omówione problemy i hipotezy badawcze na temat roli systemów motywacyjnych w przedsiębiorstwie. Rozdział czwarty pracy jest poświęcony analizie wyników badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwie Tekturex. Wyniki badania pozwoliły na weryfikację głównego celu pracy, bowiem okazało się, iż system motywacyjny zawierający płacowe oraz pozapłacowe narzędzia posiada duży wpływ na zachowania pracowników firmy Tekturex, system motywacyjny, który jest stosowany w przedsiębiorstwie prowadzi do podnoszenia efektywności pracowników i ich satysfakcji z pracy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywacja pl
dc.subject motywowanie pracowników pl
dc.subject motywowanie pl
dc.subject wynagrodzenie pl
dc.subject pozafinansowe instrumenty motywowania pl
dc.subject zarządzanie przedsiębiorstwem pl
dc.subject system motywacyjny pl
dc.title Rola systemu motywacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy Tekturex pl
dc.title.alternative The role of incentive systems in business management on the example of the Tekturex company pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-05-19T09:23:00Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info