Systemy informatyczne i bankowość elektroniczna w polskiej bankowości na przykładzie Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Kukla, Piotr
dc.date.accessioned 2017-06-21T12:31:50Z
dc.date.available 2017-06-21T12:31:50Z
dc.date.issued 2010-11-09 20:21:10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9942
dc.description.abstract Główną kwestią merytoryczną omawianej pracy jest ocena poziomu wykorzystania systemów informatycznych oraz bankowości elektronicznej przez polskie banki. Dla dokonania tej oceny, analizie poddany został proces informatyzacji w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej. Na podstawie dokumentacji prześledzony został proces komputeryzacji badanego banku, dokonano tabelarycznej analizy porównawczej systemów informatycznych oraz oferty bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej oraz dwóch innych banków działających na lokalnym rynku. Przeprowadzono tez analizę od strony procesowej i zbadano wpływ komputeryzacji na podstawowe procesy mające miejsce w tym banku. Rezultaty jakie otrzymano z przeprowadzonych badań pozwoliły na wyciągnięcie pewnych wniosków. Mianowicie wyniki analiz potwierdziły to, iż poziom zaawansowania informatycznego Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej jest niski i w znacznym stopniu odbiega od konkurencyjnych banków funkcjonujących na lokalnym rynku. Wyszczególniono również przyczyny i czynniki mające wpływ na tak sprawne funkcjonowanie Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej pomimo jego „zacofania” informatycznego i ubogiej oferty bankowości elektronicznej. pl
dc.description.abstract The essential issue of this study is to assess the level of use of the computer and home banking systems by Polish banks. In order to carry out the evaluation, the process of computerization in the Bank Spółdzielczy in Łososina Dolna has been subjected to analysis. On the bases of collected documentation, the process of computerization of the bank has been traced. The survey has been carried out by means of a tabular comparative analysis of the computer and home banking systems of Bank Spółdzielczy in Łososina Dolna, and two other banks operating on the local market. Moreover, the analysis of the influence of the level of computerization on the fundamental processes, taking place in this bank, has been conducted. The data obtained from the study made it possible to draw certain conclusions. Namely, the analytical results confirmed that the advancement of the Information Technology systems in the bank in Łososina is low in comparison to other competing banks, operating on the local market. Furthermore, in spite of the bank “computer systems backwardness” and its poor offer of home banking deals, all the main reasons and factors, causing very effective functioning of the bank, have been specified. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bank pl
dc.subject bankowość elektroniczna pl
dc.subject informatyka bankowa pl
dc.subject Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej pl
dc.subject analiza porównawcza pl
dc.title Systemy informatyczne i bankowość elektroniczna w polskiej bankowości na przykładzie Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej pl
dc.title.alternative Computer systems and the home banking in the Polish banking system on the example of the Bank Spółdzielczy in Łososina Dolna pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-05-19T09:33:35Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info