Analiza i ocena konkurencyjności Biura Podróży X na rynku międzynarodowych autokarowych przewozów pasażerskich

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tokarz, Krzysztof
dc.contributor.author Van Dessel, Ilona
dc.date.accessioned 2017-06-22T13:43:44Z
dc.date.available 2017-06-22T13:43:44Z
dc.date.issued 2010-12-15 17:46:20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9953
dc.description.abstract W niniejszym opracowaniu przedstawiono analizę konkurencyjności Biura Podróży X na rynku międzynarodowych, autokarowych przewozów pasażerskich. W pracy wykorzystano materiały i analizy udostępnione przez Biuro Podróży X. Badane Biuro Podróży realizuje usługi z sektora transportu samochodowego, natomiast zdecydowaną część przychodów (około 76 %) stanowią międzynarodowe, autokarowe przewozy pasażerskie. Pomimo kurczącego się rynku (około 15 – 17% rocznie), wysoki standard świadczonych usług oraz nieustanne poszerzanie oferty przewozowej przez Biuro Podróży X sprawia, że z roku na rok liczba przewożonych osób rośnie. Biuro Podróży X wychodzi naprzeciw potrzebom i wymaganiom klientów stosując liczne promocje i udogodnienia, na przykład: oferty Last Minute, możliwość zakupu biletu przez Internet w systemie euroTICKET on-line, ewentualność przewozu zwierząt. Konkurencyjność Biura Podróży X przejawia się w substytucyjności świadczonych usług dla transportu lotniczego co widać było w czasie erupcji islandzkiego wulkanu w 2010 roku. Prowadzona działalność przyczynia się do wzrostu przychodów. Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast fakt, że udział procentowy kosztów do przychodów z roku na rok rośnie. pl
dc.description.abstract This thesis/study presents an analysis of the competitiveness of Travel Agency X in the international market for passenger transport by coach. The materials and analyses used in the thesis were provided by Travel Agency X. The travel agency which took part in the research offers services in the road transport sector and the substantial part of its income (about 76%) comes from the international passenger transport by coach. Despite the shrinking market (about 15-17% annually), a high standard of services as well as a steady expansion of transport services by Travel Agency X result in a growing number of passengers by the year. Travel Agency X makes an effort to meet the needs and demands of their clients by offering a lot of promotions/discounts and facilities, for example last-minute offers, the possibility of buying a ticket via the Internet in euroTicket on-line system, the possibility of carrying animals. The competitiveness of Travel Agency X is demonstrated in the flexibility of its services provided for air transport, which could be observed at the time of the eruption of an Icelandic volcano in 2010. The conducted activities contribute to an increase in income. However, the fact that the percentage share of costs to income is increasing by the year is a worrying phenomenon. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject transport pl
dc.subject transport pasażerski pl
dc.subject międzynarodowe przewozy autokarowe pl
dc.subject konkurencyjność pl
dc.title Analiza i ocena konkurencyjności Biura Podróży X na rynku międzynarodowych autokarowych przewozów pasażerskich pl
dc.title.alternative Analysis and Assessment of the Competitiveness of Travel Agency X in the International Passenger Transport Market pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-02-01T10:47:18Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info