Wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na wynik finansowy na przykładzie Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy-Zdroju

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cwynar, Wiktor
dc.contributor.author Tumidalska, Marta
dc.date.accessioned 2017-06-24T09:17:32Z
dc.date.available 2017-06-24T09:17:32Z
dc.date.issued 2010-11-16 11:11:06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9962
dc.description.abstract Tematem pracy jest określenie, czy zarządzanie zasobami ludzkimi ma wpływ na wynik finansowy. Badania przeprowadzono w Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej, która ma swoją siedzibę w Krynicy-Zdroju. Spółdzielnia ta liczy się z zamiarem przekazania pracowników wykonujących prace fizyczne do innej firmy. Powodem tego są wciąż rosnące koszty ich utrzymania, które spółdzielnia chce na miarę swoich możliwości minimalizować. W pierwszym rozdziale przedstawiono charakterystykę głównych pojęć dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi. Jak przebiega proces ZZL, a także czym różni się zarządzanie personelem od zarządzania zasobami ludzkimi. Opisane zostały również modele, cele i obszary zadaniowe zarządzania zasobami ludzkimi. Drugi rozdział opisuje wydatki, jakie ponoszą spółdzielnie mieszkaniowe w związku z utrzymaniem nieruchomości oraz wpływy, które spółdzielnie uzyskują ze swojej działalności. Opisane zostały również przychody i koszty jakie spółdzielnie mogą ponosić z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. W trzecim rozdziale został opisany szczegółowo wynik finansowy spółdzielni mieszkaniowych, co się na niego składa i na jakich zasadach jest on opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast czwarty rozdział został poświęcony badaniu przeprowadzonemu w Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej. Analizie poddany został wynik finansowy w/w spółdzielni, a następnie zostało określone czy zarządzanie zasobami ludzkimi ma na niego wpływ i w jakim stopniu. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject wynik finansowy pl
dc.subject zarządzanie personelem pl
dc.subject gospodarka zasobami mieszkaniowymi pl
dc.subject wynik finansowy pl
dc.subject spółdzielnia pl
dc.subject Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Krynicy pl
dc.title Wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na wynik finansowy na przykładzie Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy-Zdroju pl
dc.title.alternative The impact of human resource managment on financjal result - Krynica's Housing Cooperative as an example pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-05-17T14:45:48Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info