Wpływ systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na przykładzie Centrum Kształcenia Kadr „PROFESJA”

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pocztowski, Aleksy
dc.contributor.author Kowalik, Joanna
dc.date.accessioned 2017-06-24T11:38:30Z
dc.date.available 2017-06-24T11:38:30Z
dc.date.issued 2010-11-25 11:28:52
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9966
dc.description.abstract Niniejsza praca jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy odpowiedni system zarządzania zasobami ludzkimi rzeczywiście może wpłynąć na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa? Dla potrzeb pracy wszelkie badania i analizy zostały przeprowadzone w Centrum Kształcenia Kadr „PROFESJA”. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony został teoretycznym zagadnieniom zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw. Rozdział drugi poświęcony został charakterystyce głównych składników zarządzania zasobami ludzkimi począwszy od planowania zatrudnienia, proces rekrutacji i selekcji, ocenianie i wynagradzanie pracowników, ich rozwój skończywszy na motywowaniu do pracy. Rozdział trzeci rozpoczyna praktyczną część niniejszej pracy. Na samym początku przedstawione zostały problemy badawcze oraz cel badań. Następnie opisane zostały zastosowane w pracy metody badawcze oraz charakterystyka badanej grupy. W rozdziale została zawarta również charakterystyka Centrum Kształcenia Kadr „PROFESJA”, która posłużyła w pracy jako przykład do zbadania roli zarządzania zasobami ludzkimi w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Rozdział czwarty rozpoczyna próba określenia pozycji konkurencyjnej oraz charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi w badanej organizacji. Następnie na podstawie dwóch ankiet przeprowadzonych w Centrum Kształcenia Kadr PROFESJA zidentyfikowano kilka obszarów praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, które mają wpływ na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Na podstawie zgromadzonych materiałów i przeprowadzonych badań można przyjąć postawioną w niniejszej pracy hipotezę. Spójny system zarządzania zasobami ludzkimi wpływ na konkurencyjność firmy. PROFESJA C.K.K. stwarza przyjazną atmosferę w firmie, co sprzyja budowaniu zaangażowania pracowników i skutecznie motywuje ich do pracy, dzięki czemu pracownicy PROFESJI integrują swoje cele z celami firmy starając się zdobyć jak największą liczbę słuchaczy, co z kolei przekłada się na coraz większy udział w rynku i co za tym idzie na zdobywanie coraz to lepszej pozycji konkurencyjnej. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject personel pl
dc.subject konkurencja pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject zatrudnienie pl
dc.subject rekrutacja pl
dc.subject selekcja pl
dc.subject ocena pracy pl
dc.subject wynagrodzenie pl
dc.title Wpływ systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na przykładzie Centrum Kształcenia Kadr „PROFESJA” pl
dc.title.alternative The influence of the Human Resource Management System on the company’s competitive position based on the example of Centrum Kształcenia Kadr „PROFESJA” pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-05-19T08:55:31Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info