Czynniki wyznaczające poziom satysfakcji zawodowej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marten, Zbigniew
dc.contributor.author Tomasiak, Anna
dc.date.accessioned 2017-06-27T09:51:47Z
dc.date.available 2017-06-27T09:51:47Z
dc.date.issued 2011-12-01 09:52:27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9981
dc.description.abstract Celem pracy jest analiza i ocena czynników wpływających na poziom zadowolenia z pracy oraz przedstawienie roli tych czynników w życiu zawodowym i prywatnym. Satysfakcję z pracy można osiągnąć dzięki odpowiednim systemom motywacji i pełnemu zrozumieniu roli pracownika w „życiu” przedsiębiorstwa. Analizując odpowiedzi respondentów z przeprowadzonej ankiety ukazał się rzeczywisty obraz warunków pracy polskich przedsiębiorstw. Natomiast przeprowadzone badanie pozwoliło poznać czynniki przyczyniające się do satysfakcji z pracy. Zagwarantowanie w każdej firmie tych elementów przyczyni się do sprawnego funkcjonowania całego zakładu oraz osiągnięciu zamierzonych wyników. W pracy wyraźnie widać oczekiwania pracowników, którzy są w różnym wieku i mają różne doświadczenie zawodowe. Wykorzystanie tej wiedzy przez kadrę kierowniczą wpłynie na podniesienie poziomu satysfakcji z pracy. pl
dc.description.abstract The main aim of this the analysis and the evaluation the factors influencing the level of the job satisfaction and presenting the role that the factors play in our professional and private lives. The job satisfaction is available only thanks to a proper system of motivation and a full understanding of the role of an employee in the whole “life” of the company. The analysis of the questionnaires’ responds showed the real work conditions in Polish companies. Additional, the research revealed the factors influencing the job satisfaction. The conclusion explains the having guaranteed these elements in any company may significantly develop the functioning of the whole company and help to achieve the aimed goals. The thesis also showed the expectations of the employees who are of different age and have different job experience. The use of this knowledge by managers will improve job satisfaction. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject satysfakcja zawodowa pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject zadowolenie z pracy pl
dc.subject motywacja pl
dc.subject planowanie zasobów ludzkich pl
dc.title Czynniki wyznaczające poziom satysfakcji zawodowej pl
dc.title.alternative The level of job satisfaction designated by the factors pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-02-01T10:13:09Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info