Konsumpcja i konsumenci w Polsce wobec transformacji systemowej i procesu globalizacji

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Klich, Anna
dc.date.accessioned 2017-06-27T12:39:55Z
dc.date.available 2017-06-27T12:39:55Z
dc.date.issued 2011-02-11 00:30:57
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9989
dc.description.abstract Celem pracy jest ukazanie przeobrażeń w sferze konsumpcji w Polsce oraz zmian społeczno - ekonomiczno - kulturowych kształtujących wybory konsumpcyjne Polaków, które nastąpiły pod wpływem transformacji systemowej w Polsce oraz jakie ciągle mają miejsce z uwagi na postępujący proces globalizacji na świecie. Pierwszy rozdział pracy zawiera ogólną charakterystykę sytuacji panującej w Polsce, w okresie transformacji. Ukazuje dążenia obywateli, które związane były z przechodzeniem od komunistycznego zamkniętego systemu monopolistycznego do pluralizmu politycznego i gospodarczego. W rozdziale drugim przedstawiono konsumenta jako uczestnika rynku. Wykorzystano dane o sytuacji gospodarstw domowych i ich udziale w konsumpcji dóbr i usług. Przedstawiono, m.in., zmiany w poziomie i strukturze PKB od czasów rozpoczęcia transformacji aż do chwili obecnej oraz czynniki, jakie o tych zmianach zadecydowały. Rozdział trzeci na wstępie odnosi się do systemu wartości Polaków i miejsca jakie w nim zajmuje konsumpcja oraz tego, co wpływa na ich zachowania jako konsumentów. Odniesiono się też do tego, jak konsumpcja wpływa na zadowolenie z poszczególnych dziedzin i aspektów życia zwykłego Polaka. W czwartym rozdziale uwagę zwrócono na negatywne skutki, które niesie ze sobą konsumpcja dóbr i usług. Poruszono w nim problem nadmiernej konsumpcji, która prowadzi do niszczenia i degradacji zasobów przyrody. W tym rozdziale odniesiono się też do kwestii upowszechniania się konsumpcyjnego stylu życia oraz zjawiska manipulowania zachowaniami konsumentów przez korporacje międzynarodowe. Ostatni podrozdział poświęcony został zachowaniom konsumpcyjnym o charakterze autodestrukcyjnym. Oceniając rozwój konsumpcji w Polsce można powiedzieć, iż Polacy są na dobrej drodze do rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego. Dostrzegamy pozytywne zmiany jakie zachodzą na rynku dóbr i usług. Szczególnie zwracamy uwagę na jakość, konkurencję, poziom obsługi, przestrzeganie praw konsumentów, a w mniejszym stopniu na ceny. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject konsument pl
dc.subject konsumpcja pl
dc.subject transformacja systemowa pl
dc.subject globalizacja pl
dc.title Konsumpcja i konsumenci w Polsce wobec transformacji systemowej i procesu globalizacji pl
dc.title.alternative Consumption and Consumers in Poland against processes of transformation and globalization pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2017-02-01T09:00:06Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info