Płacowe i pozapłacowe narzędzia motywowania pracowników na przykładzie Przedsiębiorstwa Robót Elektroenergetycznych, Telekomunikacyjnych I Montażu Konstrukcji Stalowych „Elektrokontel” w Krakowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kaczmarek, Jarosław
dc.contributor.author Lisak, Eliza
dc.date.accessioned 2014-02-28T11:03:30Z
dc.date.available 2014-02-28T11:03:30Z
dc.date.issued 2011-06-28 22:53:37
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6528
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie teorii oraz instrumentów motywowania, a także analiza zachowań pracowników w analizowanym przedsiębiorstwie, podlegającym czynnikom motywacyjnym. Realizacja tematu pracy rozpoczęta została przeprowadzeniem studiów literaturowych na temat teorii motywacji oraz jej instrumentów. W drugim etapie zostało scharakteryzowane wybrane przedsiębiorstwo, jakim jest Przedsiębiorstwo Robót Elektroenergetycznych, Telekomunikacyjnych i Montażu Konstrukcji Stalowych „Elektrokontel” w Krakowie oraz dokonano analizy i oceny obowiązującego w tym Przedsiębiorstwie rozwiązania w zakresie motywacji pracowników. Pierwszy rozdział wyjaśnia istotę motywacji. Szczególna uwaga zwrócona została na znaczenie kadry kierowniczej w procesie motywacji. Rozdział drugi poświęcony został przybliżeniu podstawowych instrumentów motywacji. Podkreślona została rola wynagrodzenia jako czynnika, który w dużym stopniu wpływa na zwiększenie motywacji. Rozdział trzeci przybliża podstawowe instrumenty motywowania pozapłacowego, a także dowodzi, że motywacja pozapłacowa ma ogromne znaczenie w organizacji przedsiębiorstwa. Rozdział czwarty poświęcony został charakterystyce Przedsiębiorstwa Robót Elektroenergetycznych, Telekomunikacyjnych i Montażu Konstrukcji Stalowych „Elektrokontel” w Krakowie. Przedstawiona została historia przedsiębiorstwa, jego struktura organizacyjna oraz wielkość i struktura zatrudnienia. Ostatni rozdział przedstawia instrumenty motywacji wykorzystywane w przedsiębiorstwie, a także ocenę skuteczności narzędzi motywacji w ocenie pracowników, którą uzyskano poprzez przeprowadzenie anonimowej ankiety. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywowanie pracowników pl
dc.subject motywacje płacowe pl
dc.subject motywacje pozapłacowe pl
dc.subject system motywacyjny pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject ocena pl
dc.title Płacowe i pozapłacowe narzędzia motywowania pracowników na przykładzie Przedsiębiorstwa Robót Elektroenergetycznych, Telekomunikacyjnych I Montażu Konstrukcji Stalowych „Elektrokontel” w Krakowie pl
dc.title.alternative Financial and non-financial tools of motivating employees as exemplified by "Elektrokontel" Electricity, Telecomunications And Steel Constructions Assembly Works Company in Cracow pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-28T10:44:28Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info