Działalność kredytowa banków komercyjnych na przykładzie PKO BP S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jermakowicz, Katarzyna
dc.contributor.author Sroka, Justyna
dc.date.accessioned 2014-01-08T12:06:21Z
dc.date.available 2014-01-08T12:06:21Z
dc.date.issued 2012-10-09 09:34:04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3540
dc.description.abstract Działalność kredytowa banków jest jednym z ważniejszych aspektów bankowości. Korzyści płynące z zastosowania kredytu posiadają zarówno banki – kredytodawcy jak i podmioty zaciągające kredyt – kredytobiorcy. Nie znaczy to jednak, że udzielenie kredytu jest procedurą prostą i nieskomplikowaną, wręcz przeciwnie. Analiza działalności kredytowej została przeprowadzona dla PKO Banku Polskiego SA w latach 2008-2011 aby uwidocznić obraz funkcjonowania obrotów kredytu na rynku. Wnioski z przeprowadzonej analizy ukazują miarodajny obraz, że działalność kredytowa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. Pomimo wysokiego bezrobocia i wahań na rynku gospodarczym zapotrzebowanie na kredyty nie maleje, a cieszy się coraz większą popularnością. pl
dc.description.abstract The credit activity of banks is one of the most important aspects of banking. Advantages of credits flow both to banks - the creditors as well as to those who take credit - the borrowers. This does not mean however that allowing the credit is a simple procedure, quite the opposite is true. The analysis of the credit activity was conducted for PKO Bank Polish SA in years 2008-2011 in order to demonstrate how of the credit turnovers are functioning on the market. Conclusions from the conducted analysis give a reliable picture, that the credit activity is popular among individual persons as well as economic entities. The demand on credits does not diminish in spite of high unemployment and hesitations on the economic market, and it becomes more and more popular. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bank pl
dc.subject bank komercyjny pl
dc.subject Bank Centralny pl
dc.subject system bankowy pl
dc.subject kredyt pl
dc.subject działalność kredytowa pl
dc.subject commercial bank pl
dc.subject Central Bank pl
dc.subject bank system pl
dc.subject credit pl
dc.subject credit activity pl
dc.title Działalność kredytowa banków komercyjnych na przykładzie PKO BP S.A. pl
dc.title.alternative The credit activity of commercial banks on the example PKO BP S.A. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-08T10:44:31Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3217]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info