Browsing Prace dyplomowe / Diploma Theses by Title

WSB-NLU Repository

Browsing Prace dyplomowe / Diploma Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Guzik Agnieszka (2005)
  Zarządzanie zasobami ludzkimi zajmuje współcześnie centralne miejsce w przedsiębiorstwie funkcjonującym w gospodarce rynkowej. Wynika to z faktu, e sposób realizacji poszczególnych zadań w ramach zarządzania zasobami ...
 • Maslak Jacek (2007)
  The author describes the characteristics of hedge funds as an alternative investment vehicle including their history, legal structure, regulation and various investment strategies. Behavioral finance is a cognitive ...
 • Twardowska, Dominika (2014-07-24)
  Problem aborcji i eutanazji jest jednym z najczęściej omawianych tematów w mediach i niezmiennie przykuwa uwagę odbiorców. Przedmiotem niniejszej pracy było badanie opinii i wiedzy najmłodszych członków polskiego społeczeństwa: ...
 • Mierzejewski, Michał (2011-11-02)
  W niniejszej pracy został podjęty temat środków unijnych, jakie są dostępne aktualnie na rynku Polskim, w szczególności dotyczące obszarów wiejskich, jakim jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażany na lata 2007-2013. ...
 • Rzeźniewski, Mateusz (2011-06-30)
  Niniejsza praca ma za zadanie przeanalizowanie skuteczności w absorpcji funduszy unijnych samorządów lokalnych oraz jest próbą oceny ich działań w tej materii. W celu zobrazowania możliwości oraz skuteczności samorządów ...
 • Dudyk, Grzegorz (2012-04-22)
  Żyjemy w czasach powszechnej informatyzacji przedsiębiorstw. Szybka ich rozbudowa pociąga za sobą wymagania dotyczące stabilności i opłacalności architektury sieciowej. Budując sieć na bazie dedykowanych, sprzętowych ...
 • Wantuch, Bogusława (2011-09-30)
  Przedmiotem niniejszej pracy jest działalność gospodarcza, a w szczególności rola biznes planu w procesie jej uruchamiania. Przygotowanie satysfakcjonującego biznes planu jest zajęciem trudnym, ale jednocześnie zasadniczym ...
 • Machała, Leszek (2013-04-13)
  Głównym celem niniejszej pracy jest identyfikacja najistotniejszych czynników, które miały decydujący wpływ na rozrost patologii wokół branży Automatów o Niskich Wygranych. Trafna identyfikacja owych czynników pozwoli ...
 • Poręba, Marek (2011-05-16)
  Każdy człowiek może popełniać błędy z których rozlicza władza sądownicza, w każdym jednak państwie są ludzie, którzy z racji ochrony immunitetem, nie podlegają władzy sądowniczej, z myślą właśnie o takich ludziach, powołano ...
 • Florek-Bażyk, Karolina (2013-01-28)
  Praca ma na celu prezentację metod zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem After Action Review i jej wykorzystaniem przez Dolinę Smaku. Przedmiotem pracy będzie również próba uchwycenia procesu ...
 • Turska, Anna (2013-02-25)
  Celem niniejszej pracy jest omówienie credit ratingu i agencji ratingowych oraz problematyki związanej z analizą oceny wiarygodności kredytowej nadanej międzynarodowej instytucji finansowej jaką jest Europejski Bank Odbudowy ...
 • Jagieła, Ewelina (2013-08-30)
  Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na pytania: Czy istnieje związek między agresją a rozbieżnościami w strukturze Ja (Ja realnym a idealnym/powinnościowym) oraz samooceną? Przyjęto hipotezy zakładające, że wyższa ...
 • Baran, Paulina (2013-06-23)
  Głównym problemem badawczym niniejszej pracy jest określenie poziomu współzależności między agresją a sposobami radzenia sobie ze stresem. W związku z tym postawiłam pytanie badawcze: „Czy i na ile tendencja do zachowań ...
 • Rylewicz, Agnieszka (2013-10-24)
  Wśród wielu zjawisk charakteryzujących życie współczesnych społeczeństw szczególne miejsce zajmuje niestety agresja i przemoc. Należy podkreślić, że zjawiska te występowały w każdej epoce dziejów ludzkości. W czasach ...
 • Chlipała, Anna (2009-11-19)
  Celem pracy jest zapoznanie z pojęciem agroturystyki oraz przedstawienie problematyki organizacyjnej i prawnej zakładania oraz funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego. Temat pracy obejmuje pięć rozdziałów, przy czym ...
 • Malczak Agnieszka (2006)
  Działalność agroturystyczna wiąże się z dodatkowym dochodem dla gospodarza, podniesieniem jego poziomu życia i wykorzystaniem produktów pochodzących bezpośrednio z gospodarstwa. Jest szansą na polepszenie sytuacji rolnika ...
 • Piegza Elżbieta (2000)
  Niniejsza praca ma za cel ukazanie najważniejszych kwestii dotyczących „agroturystyki” i rolnictwa ekologicznego w regionie byłego województwa tarnowskiego. Może być pomocna przy tworzeniu małej działalności gospodarczej, ...
 • Smoleń, Natalia (2009-10-07)
  Agroturystyka ma w Europie długoletnie tradycje, natomiast jej znaczący rozwój przypada na koniec lat 80-tych. Opisując ten rodzaj turystyki w niniejszej pracy, chciano po pierwsze wyjaśnić, na czym polega „Agroturystyka” ...
 • Pasiut, Tomasz (2009-03-01)
  Celem owej pracy magisterskiej było stworzenie biznes planu gospodarstwa agroturystycznego. Powstał biznes plan gospodarstwa agroturystycznego „Zakole” wraz z kompletnym opisem usług przezeń oferowanych, klienteli, planów ...
 • Kmiecik, Beata (2011-02-15)
  Niniejsza praca przedstawia wybrane gospodarstwa agroturystyczne w Gminie Gródek nad Dunajcem, jako szansę rozwoju regionu poprzez modernizację oraz powstawanie nowych gospodarstw agroturystycznych. Opisuje walory ...

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Info