Diagnoza organizacji pracy oraz systemu zarządzania zasobami ludzkimi w perspektywie zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. oraz zapoczątkowanie wdrożenia innowacyjnej metody zarządzania procesowego w obszarach ujmowania, uzdatniania, badania, dystrybucji wody do odbiorców oraz obsługi klienta

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Połeć, Krystyna
dc.contributor.author Potoczek, Natalia
dc.date.accessioned 2014-03-05T09:35:22Z
dc.date.available 2014-03-05T09:35:22Z
dc.date.issued 2014-03-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6713
dc.description.abstract Zarządzanie procesowe to innowacyjna metoda zarządcza zwiększająca zdolność elastycznego dopasowania się do zmian zachodzących w przedsiębiorstwach i otoczeniu. Metoda ta umożliwia także pełniejsze wykorzystanie potencjału organizacji, wiedzy i zaangażowania pracowników w realizacji głównych celów przedsiębiorstwa widzianych z perspektywy klienta. Celem projektu jest zapoczątkowanie wdrożenia metody zarządzania procesowego wybranych obszarach działalności jako wsparcia działalności organizacyjno-zarządczej firmy Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. Projekt jest realizowany przez dwuosobowy zespół pracowników naukowo-dydaktycznych z Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu w składzie dr Natalia Potoczek, mgr Krystyna Połeć w okresie 1.10.2013 – 31.03.2014. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject zarządzanie procesami pl
dc.subject projekt pl
dc.subject staż pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.title Diagnoza organizacji pracy oraz systemu zarządzania zasobami ludzkimi w perspektywie zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. oraz zapoczątkowanie wdrożenia innowacyjnej metody zarządzania procesowego w obszarach ujmowania, uzdatniania, badania, dystrybucji wody do odbiorców oraz obsługi klienta pl
dc.type other pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info