Innovaton in Public Sector Management Control Systems in the Context of New Public Management: A Case of an Australian Public Sector Organizaton

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Chowdhury, Anup
dc.contributor.author Shil, Nikhil Chandra
dc.date.accessioned 2017-02-26T14:29:39Z
dc.date.available 2017-02-26T14:29:39Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Chowdhury, A., Shil, N.Ch., Innovaton in Public Sector Management Control Systems in the Context of New Public Management: A Case of an Australian Public Sector Organizaton. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2016, vol. 12, nr 4 : Innovations in Organizational Strategies. Ed. by A. Ujwary-Gil, K. Klincewicz, s. 99-125 pl
dc.identifier.issn 2299-7326
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9752
dc.description.abstract This study is about the exploration of innovative management control systems in the context of New Public Management (NPM) initiatives. NPM initiatives created the changes to the structure and processes of public sector organizations with the objective of getting them to run better. A government department in the Australian Capital Territory (ACT) has been selected as the field for investigation. This study draws on a single theoretical perspective, Giddens’s structuration theory to understand the management control systems evolved in the researched organization. Qualitative research methodology is applied to obtain a better understanding of the phenomena. Case-based research method is used in developing a complete understanding of the relative role of controls in the management of organizational performance. In this study, it is argued that the researched organization has adopted various management control tools to improve its performance and demonstrate transparency and accountability. Some of the control tools it has adopted are the innovations in the public sector. It appears from the case that these adopted management control tools forced the researched organization towards better performance supporting the rationale of adopting New Public Management practices. pl
dc.description.abstract Badania dotyczą analizy systemów kontroli zarządzania innowacjami w kontekście inicjatyw w obszarze Nowego Zarządzania Publicznego (New Public Management, NPM). Inicjatywy NPM wprowadziły zmiany w strukturze i procesach organizacji sektora publicznego, wspierając lepsze nimi zarządzanie. Do badań wybrano departament rządowy w Australijskim Terytorium Stołecznym. Badania opierają się na pojedynczej perspektywie teoretycznej - teorii strukturacji Giddensa, która pozwala zrozumieć systemy kontroli zarządczej w analizowanej organizacji. Metody badań jakościowych służą pogłębieniu zrozumienia analizowanych zjawisk. Analiza studium przypadku jest wykorzystywana w celu lepszego zrozumienia względnej roli kontroli w zarządzaniu działalnością organizacji. Badacze argumentują, że analizowana organizacja wdrożyła zróżnicowane narzędzia kontroli zarządczej w celu poprawy wyników, przejrzystości i odpowiedzialności. Niektóre z wdrożonych narzędzi kontrolnych stanowią innowacje w sektorze publicznym. Analiza studium przypadku pozwala wskazuje, że stosowane narzędzia kontroli menedżerskiej wpłynęły na poprawę funkcjonowania badanej organizacji, wspierając adopcję praktyk Nowego Zarządzania Publicznego. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione" ; Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University pl
dc.rights open access pl
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject innovation pl
dc.subject management control systems pl
dc.subject New Public Management pl
dc.subject public sector organization pl
dc.subject structuration theory pl
dc.subject innowacje pl
dc.subject systemy kontroli zarządzania pl
dc.subject Nowe Zarządzanie Publiczne pl
dc.subject organizacja sektora publicznego pl
dc.subject teoria strukturacji pl
dc.title Innovaton in Public Sector Management Control Systems in the Context of New Public Management: A Case of an Australian Public Sector Organizaton pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access Except where otherwise noted, this item's license is described as open access

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info