Ryzyko w działalności banku - Łącki Bank Spółdzielczy - studium przypadku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Patena, Wiktor
dc.contributor.author Kozyra, Krystyna
dc.date.accessioned 2018-03-12T08:30:32Z
dc.date.available 2018-03-12T08:30:32Z
dc.date.issued 2010-10-01 18:13:44
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10336
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie metod badania ryzyka kredytowego w bankach spółdzielczych na przykładzie Łąckiego Banku Spółdzielczego. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiono genezę, podstawy prawne i specyfikę funkcjonowania bankowości spółdzielczej w Polsce. Rozdział drugi poświęcono analizie ryzyka w działalności bankowej. Przedstawiono rodzaje ryzyka bankowego, metody pomiaru i zasady oceny ryzyka kredytowego oraz działania podejmowane przez banki w celu ograniczenia ryzyka kredytowego. Rozdział trzeci zawiera analizę metod badania ryzyka kredytowego w Łąckim Banku Spółdzielczym. Scharakteryzowano w nim obiekt badań i jego pozycję rynkową, przedstawiono ofertę kredytową banku oraz stosowane w nim zasady badania ryzyka kredytowego. Pracę kończy podsumowanie, w którym przedstawiono wnioski płynące z dokonanej analizy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bankowość spółdzielcza pl
dc.subject ryzyko kredytowe pl
dc.subject Łącki Bank Spółdzielczy pl
dc.subject ryzyko bankowe pl
dc.title Ryzyko w działalności banku - Łącki Bank Spółdzielczy - studium przypadku pl
dc.title.alternative Risk assessment in the activity of Łącki Bank Spółdzielczy - case study pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2018-02-22T14:13:11Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info