Istota, miejsce i rola faktoringu w działalności kredytowej banków i instytucji faktoringowych w Polsce na przykładzie Raiffeisen Bank Polska S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Matras-Wacławska, Justyna
dc.date.accessioned 2013-12-16T10:24:34Z
dc.date.available 2013-12-16T10:24:34Z
dc.date.issued 2013-07-15 15:08:05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2358
dc.description.abstract W pracy omówiono zagadnienie faktoringu w oparciu o literaturę źródłową. Celem pracy było pokazanie zjawiska finansowania inwestycji przedsiębiorstwa za pomocą nowych źródeł i na bazie przykładów zaczerpniętych z usług faktoringowych oraz jego historii - zobrazować zjawisko. Głównym celem pracy jest analiza wpływu faktoringu na działalność kredytową banków i instytucji faktoringowych w Polsce w latach 2008-2012. Zastosowano metodę pośrednią wykorzystując materiały źródłowe z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Polskiego Związku Faktorów. pl
dc.description.abstract The paper discusses the problem of factoring based on reference literature. The aim of this study was to demonstrate the phenomenon of investment finance companies with new sources and based on examples taken from factoring and illustrate the history of the phenomenon. The main goal of this work is to analyze the impact of factoring on the activities of banks and credit card factoring institutions in Poland in the years 2008-2012. Used an indirect method using source materials from the Central Statistical Office and the Polish Factors Association. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject faktoring pl
dc.subject źródła finansowania przedsiębiorstwa pl
dc.subject faktor pl
dc.subject faktorant pl
dc.subject wierzytelności pl
dc.subject factoring pl
dc.subject sources of financing companies pl
dc.subject factor pl
dc.subject factoree pl
dc.subject claims pl
dc.title Istota, miejsce i rola faktoringu w działalności kredytowej banków i instytucji faktoringowych w Polsce na przykładzie Raiffeisen Bank Polska S.A. pl
dc.title.alternative The essence of the place and role of factoring in bank lending and factoring institutions in Poland for example, Raiffeisen Bank Poland S.A. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-16T09:31:00Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info