Doskonalenie strategii konkurencji przedsiębiorstwa Elektromeg Sp. z o.o.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pająk, Wojciech
dc.contributor.author Budzik, Bolesław
dc.date.accessioned 2013-12-21T09:00:33Z
dc.date.available 2013-12-21T09:00:33Z
dc.date.issued 2009-04-10 10:45:33
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2555
dc.description.abstract Bardzo ważnym elementem zarządzania strategicznego jest właściwe formułowanie strategii, poparte szeroką analizą przedsiębiorstwa i otoczenia. Czasami strategia jest latami wypracowywana i systematycznie doskonalona, innym razem jest efektem nowatorskiej koncepcji menadżera przedsiębiorstwa. Głównym celem pracy jest przedstawienie procesu formułowania i doskonalenia strategii działania przedsiębiorstwa przy produkcji obudów z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych. Cel ten autor zrealizował poprzez studia literaturowe oraz badania empiryczne przeprowadzone w przedsiębiorstwie. W badaniu wykorzystano metody: analizy dokumentacji przedsiębiorstwa, analizy zasobów firmy oraz metody analizy strategicznej – analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Do badań empirycznych wykorzystano program komputerowy „Analiza SWOT PUH W&W”. Na podstawie przeprowadzonej analizy strategicznej SWOT/TOWS przedsiębiorstwa Elektromeg sp. o. o. można stwierdzić, że docelowa strategia dla produkcji obudów rozdzielni elektrycznych powinna być wypadkową dwóch strategii: strategii agresywnej i strategii konserwatywnej. Autor analizy zaleca zwrócenie szczególnej uwagi na mocne strony planowanej produkcji. Wykorzystanie szans jakie dają mocne strony pozwoli na uniknięcie zagrożeń jakie wynikają z sytuacji rynkowej. Podsumowując, Spółka przy konsekwentnej realizacji obranej strategii i wytrwałym dążeniu do wyznaczonego celu, ma realne szanse na osiągnięcie sukcesu. Powinna temu też sprzyjać dobra koniunktura w branży drogowej, chwilowo słabsza w budownictwie mieszkaniowym. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject misja przedsiębiorstwa pl
dc.subject zarządzanie strategiczne pl
dc.subject strategia przedsiębiorstwa pl
dc.subject strategia konkurencji pl
dc.subject rynek energetyczny pl
dc.title Doskonalenie strategii konkurencji przedsiębiorstwa Elektromeg Sp. z o.o. pl
dc.title.alternative The improvement in the strategy of the competition in Elektromeg Sp. z o.o. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-03T10:29:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info