Procesy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ujwary-Gil, Anna
dc.contributor.author Chwałek, Piotr
dc.date.accessioned 2013-12-25T14:21:51Z
dc.date.available 2013-12-25T14:21:51Z
dc.date.issued 2013-07-25 23:31:54
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2686
dc.description.abstract W pracy poza przedstawieniem procesów zarządzania wiedzą, w celach badawczych posłużono się firmą KATPOL Sp. j. specjalizującą się w sprzedażą materiałów budowlanych. Praca składa się z czterech rozdziałów, gdzie w pierwszym przedstawiono istotę zarządzania wiedzą, omawiając przy tym samo pojęcie wiedzy, jej rodzaje i typy, cele zarządzania nią, kierunki rozwoju a także strategie wykorzystywane w jej zarządzaniu. W rozdziale drugim omówiono strukturę procesów związanych z zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwie. Ponadto rozdział ten omawia główne składniki zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie, procesy jej kreowania, źródła pozyskania z otoczenia a także rodzaje pomiarów i wyceny zasobów wiedzy. Rozdział trzeci to wstęp do części badawczej, w którym przestawiono cel badania, hipotezy oraz metodę badawczą, po czym dokonano ogólnej charakterystyki przedsiębiorstwa. Ostatni czwarty rozdział zawiera charakterystykę badanej organizacji, w której przedstawiono stosowany system zarządzania wiedzą po czym przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na 46 pracownikach firmy KATPOL Sp. j. Przy redagowaniu niniejszej pracy posłużono się licznymi materiałami dotyczącymi zarządzania organizacją, a w szczególności zarządzania wiedzą, także informacjami uzyskanymi dzięki uprzejmości firmy KATPOL Sp. j. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wiedza pl
dc.subject zarządzanie wiedzą pl
dc.subject systemy zarządzania wiedzą pl
dc.subject zasoby wiedzy pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.title Procesy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie pl
dc.title.alternative Knowledge management processes in the enterprise pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-11T12:18:22Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info