Migracje zarobkowe Polaków w obliczu swobody przepływu osób w Unii Europejskiej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wic, Władysław
dc.contributor.author Śliwa, Beata
dc.date.accessioned 2013-12-26T12:46:45Z
dc.date.available 2013-12-26T12:46:45Z
dc.date.issued 2013-06-05 16:40:04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2699
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest prezentacja migracji zarobkowych polskiej siły roboczej, która ma związek z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Uwzględnione zostały też ruchy wędrówkowe w okresach wcześniejszych. W opracowaniu przedstawiono także korzyści i negatywne skutki płynące ze wzrostu skali migracji po 1 maja 2004 roku. Metody badawcze zastosowane w niniejszej pracy to w szczególności analiza literatury. Problemem migracji zarobkowych Polaków zajmowali się między innymi tacy autorzy jak: Paweł Kaczmarczyk, Marek Okólski i inni. Zastosowano również ankietę własnego autorstwa. Wykorzystano także opracowania i artykuły z czasopism, których wykaz zamieszczam w bibliografii. Analiza wykazała, że najczęściej migrują ludzie młodzi, stosunkowo dobrze wykształceni, a za granicą często wykonują prace nie wymagające wysokich kwalifikacji. Po akcesji dostrzeżono problem niedoboru pracowników na stanowiskach wymagających specjalistycznych umiejętności. W przypadku osób młodych podejmowanie pracy za granicą ma raczej charakter czasowy. Z powyższego opracowania można też wysnuć wnioski, że największą rolę w podejmowaniu decyzji o wyjeździe odgrywa niekorzystna sytuacja na rynku pracy w Polsce. Niskie zarobki skłaniają do poszukiwania pracy w innych państwach Unii. W polskim społeczeństwie dominuje tendencja wyjazdów, które mają na celu jak największy zarobek i powrót do kraju po kilku miesiącach. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject migracja ludności pl
dc.subject migracja zarobkowa pl
dc.subject rynek pracy pl
dc.subject Polska pl
dc.subject Europa pl
dc.title Migracje zarobkowe Polaków w obliczu swobody przepływu osób w Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative Migrations of Poles in the face of freedom of people movement in the European Union pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-16T11:50:29Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info