Wpływ na politykę bezpieczeństwa w Polsce i konsekwencje wynikające z zamachów z 11 września

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skrzyński, Tomasz
dc.contributor.author Szpilowska, Aneta
dc.date.accessioned 2013-12-29T07:45:37Z
dc.date.available 2013-12-29T07:45:37Z
dc.date.issued 2013-08-28 22:01:04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2812
dc.description.abstract Temat niniejszej pracy, został wybrany ze względu na chęć pokazania przez autorkę, zarówno skali zjawiska jakim jest w dzisiejszym świecie terroryzm oraz wskazania wpływu na politykę bezpieczeństwa w Polsce oraz konsekwencji wynikających z zamachów z 11 września. W rozdziale pierwszym przybliżono teoretyczne zagadnienia związane z terroryzmem. Opisana została istota terroryzmu oraz problemy i zagadnienia teoretyczne. W kolejnym – drugim rozdziale, poddano analizie wydarzenia z 11 września oraz określono skutki ataków na zmiany polityczne, militarne, gospodarcze i psychospołeczne na świecie. Autorka przybliżyła również teorie spiskowe, jakie pojawiły się po zamachach na Word Trade Centre oraz zmiany w polityce zagranicznej USA w ich konsekwencji. W rozdziale trzecim opisano wpływ wydarzeń z 11 września 2001 na bezpieczeństwo Polski. Omówiono zwalczanie terroryzmu jako jeden z celów Polskiej polityki zagranicznej oraz prawne środki przygotowania Polski do przeciwdziałania terroryzmowi. Autorka scharakteryzowała wydział ds. terroryzmu MSWIA. Przybliżono również wyzwania dla bezpieczeństwa państwa w konsekwencji polskiego zaangażowania się w walce z terroryzmem. Do zgłębienia tematyki, opisanej w niniejszej pracy autorka wykorzystała zarówno publikacje światowych ekspertów, jak również polskich specjalistów opisujących zjawisko terroryzmu. Skorzystano również z tekstów Ustaw, Decyzji, Traktatów, Zarządzeń oraz Strategii Bezpieczeństwa, przygotowanych i zaakceptowanych przez organizacje międzynarodowe naszego kraju, jak również tekstu Konstytucji RP w celu przybliżenia problemu oraz wskazania możliwości zapobiegania zjawisku. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject terroryzm pl
dc.subject bezpieczeństwo międzynarodowe pl
dc.subject zwalczanie terroryzmu pl
dc.subject współpraca antyterrorystyczna pl
dc.title Wpływ na politykę bezpieczeństwa w Polsce i konsekwencje wynikające z zamachów z 11 września pl
dc.title.alternative Impact on security policy in Poland and the conseguences of the attacks of 11 September pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-07T10:11:22Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info