Symptomy przemocy i agresji wśród najmłodszych drogą do terroryzmu. Strategia zapobiegania, czyli "Stop przyszłym terrorystom"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poręba, Marcin
dc.contributor.author Gumulak, Ireneusz
dc.date.accessioned 2013-12-30T17:01:01Z
dc.date.available 2013-12-30T17:01:01Z
dc.date.issued 2013-08-29 07:11:39
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2895
dc.description.abstract Niniejsze opracowanie stanowi próbę określenia skali przemocy, agresji i terroryzmu oraz ich różnorodnych uwarunkowań. W drugiej zaś kolejności, zawiera propozycję projektu przeciwdziałania omawianemu zjawisku już w zalążku. Praca składa się z trzech zasadniczych rozdziałów. W pierwszym, przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące zjawiska przemocy, agresji, terroryzmu. Omówiona została ich istota i określenie ich cech, wskazano na źródła. Zwrócono szczególną uwagę na czasy (okres transformacji) oraz rolę mediów, w tym telewizji, w kreowaniu postaw sprzyjających przemocy. Następnie opisano wpływ przemocy na wzrost przestępczości wśród dzieci - uczniów. Na zakończenie pierwszego rozdziału poczyniono refleksje nad rekrutacją dzieci do działań terrorystycznych. W rozdziale drugim podjęto próbę analizy przemocy i agresji, które dają początek tej radykalniejszej wersji, jaką jest terroryzm. Omówione zostały formy, rodzaje i skutki przemocy oraz jej objawy: fizyczne, emocjonalne i społeczne. W dalszej części opisano główne teorie i koncepcje wyjaśniające przemoc i agresję wśród najmłodszych. Przedstawiono angażowanie dzieci w działalność terrorystyczną na przykładzie elementów procesu indoktrynacji islamskiej. Ostatni rozdział, stanowi projekt przeciwdziałania przemocy i agresji wśród dzieci w szkole i posiada tytuł: „Stop przyszłym terrorystom”. Zawarty w min program, stworzono w formie tabelarycznej. Propozycje umieszczone w projekcie podzielono na: działania realizowane w obrębie szkoły, w wymiarze klasy oraz na rzecz indywidualnych osób. W ostatnim obszarze działań osobno omówiono sprawcę, ofiarę oraz świadka przemocy i agresji. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject przemoc pl
dc.subject agresja pl
dc.subject terroryzm pl
dc.subject Islam pl
dc.title Symptomy przemocy i agresji wśród najmłodszych drogą do terroryzmu. Strategia zapobiegania, czyli "Stop przyszłym terrorystom" pl
dc.title.alternative Symptoms of violence and aggression from the youngest people as a way to terrorism. Strategy of prevention: stop future terrorists pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-06T17:10:48Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info