Działalność promocyjna gminy na przykładzie Starego Sącza

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Marta
dc.contributor.author Długosz, Beata
dc.date.accessioned 2014-01-02T07:14:32Z
dc.date.available 2014-01-02T07:14:32Z
dc.date.issued 2013-01-28 22:00:09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3031
dc.description.abstract Badania zawarte w niniejszej pracy mają na celu analizę istoty oraz narzędzi działalności promocyjnej gminy i diagnozę działalności promocyjnej gminy Stary Sącz w latach 2008-2011. W tym celu wykorzystano dwie techniki badawcze, czyli technikę analizy danych wtórnych oraz technikę ankiety. W latach 2008-2011 gmina Stary Sącz stosowała szereg działań promocyjnych tj. koncerty, festiwale itp. Działania te miały na celu promocję miasta jako miejsca zabytkowego i związanego z turystyką pielgrzymkową oraz miejsca do aktywnego wypoczynku. Drugi cel nie został do końca osiągnięty, gdyż mieszkańcy i turyści postrzegają Stary Sącz głównie jako miasto zabytkowe i związane z miejscami kultu religijnego. Słabą stroną promocji jest działalność promocyjna w Internecie, a mocną – imprezy kulturalne i ogólnie panująca przyjazna atmosfera w mieście. Wizytówką miasta są głównie miejsca kultu religijnego oraz po części sam Urząd Miejski. Turystów do odwiedzenia miasta zachęcają głównie informacje od znajomych, które często są na niezadowalającym poziomie. Sposób promocji gminy wymaga korekt i usprawnień, tak aby gmina mogła poszerzyć wachlarz oferowanych przez siebie atrakcji, których bez wątpienia jej nie brakuje. pl
dc.description.abstract The research contained in thesis have in the view analysis of the nature and tools of promotion community and diagnosis of promotion community Stary Sącz in the years 2008-2011. In this aim used two research techniques, the technique of data analysis and survey techniques. In the years 2008-2011 community Stary Sacz used promotional activities such as concerts, festivals, etc. These activities had in the view promotion of the city as a place of monumental, place of pilgrimage and place to active rest. The second aim isn’t fully achieved, because residents and tourists seen Stary Sacz mainly as a monumental city and place of pilgrimage. The weak point of the promotion is a promotional activity on the Internet, and strong - cultural events and friendly atmosphere prevailing in the city. Card of the city are mainly places of pilgrimage, and City Council. Information from friends encourage tourists to visit this city, unfortunately often this information are incomplete. Promotion of community require correction and improvements, so that the community can expand attractions which offering, and which it is missing. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject gmina pl
dc.subject promocja pl
dc.subject Stary Sącz pl
dc.subject marketing terytorialny pl
dc.subject rozwój lokalny pl
dc.subject ankieta pl
dc.subject community pl
dc.subject promotion pl
dc.subject place marketing pl
dc.subject local development pl
dc.subject poll pl
dc.title Działalność promocyjna gminy na przykładzie Starego Sącza pl
dc.title.alternative Promotional activity of the community on the example of Stary Sacz pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-29T21:19:33Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info